เงื่อนไขการใช้บริการสมัครสมาชิกเว็บไซต์คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา

1. คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาขอแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทุกท่านข้อกำหนดข้อตกลง ซึ่งท่านจะขอใช้บริการของ คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาได้ก็ต่อเมื่อท่านยอมรับ ข้อตกลงของ คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาโดยหลังจาก ที่อ่านจบแล้ว ให้ท่านกดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่อเข้าสู่ขั้น ตอน กรอกแบบฟอร์มสมัครสมาชิกใหม่ ขอให้ท่านอ่านและทำความเข้า ใจโดยละเอียด เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ในการใช้บริการของส่วนรวมและตัวท่านเอง

2. ในขั้นตอนการกรอกแบบฟอร์มใบสมัครนั้น สมาชิก คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาจะต้องกรอกข้อมูล ต่างๆ ตามความเป็น จริง โดยกรอกชื่อ-นามสกุล จริงของท่านลงในแบบฟอร์มลงทะเบียนสมาชิก หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ คลินิก ศูนย์แพทย์ ขอให้ท่านแจ้งให้ คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาทราบ โดยการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวจากปุ่ม "ข้อมูลส่วนตัว" หรือ “Member Profile”

3. การสมัครสมาชิกเว็บไซต์ คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น หากมีการเรียกร้องค่าใช้จ่าย ถือ ว่าเป็นการแอบอ้างจากบุคคลอื่น

4. คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการและหยุดให้บริการเมื่อใดก็ได้ ตามแต่ความ เหมาะสม โดยมิต้อง บอกกล่าวให้ท่านทราบล่วงหน้า

5. ทั้งนี้เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่านเอง คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาขอแจ้งให้ท่านทราบว่า เป็นหน้าที่ของ ท่านในการรักษา ชื่อติดต่อบริการ และPasswordให้ดี โดยไม่บอกให้ผู้อื่นทราบ

6. สมาชิกเว็บไซต์ คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาจะไม่นำบริการไปใช้ในกิจกรรมที่ละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น รวมทั้งกิจ กรรมที่ผิดกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของสังคม ทาง คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาไม่รับผิดชอบ ต่อสิ่งที่ท่านละเมิดกับผู้อื่น

7. ชื่อติดต่อบริการ (login name) ต้องใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้น

8. ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้ใช้คำเหล่านี้ ได้แก่ "webmaster", "hostmaster", "admin", "administrator" "postmaster" หรือ คำอื่นๆที่ ระบุว่าเป็นผู้ดูแลระบบ คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาเป็นชื่อติดต่อบริการ (login name)

9. หาก คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาพบว่าสมาชิกของ คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาละเมิดข้อตกลงที่ได้ตั้งไว้ คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการกับสมาชิกท่านนั้นโดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

10. หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในการให้บริการ คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาจะแจ้งให้ท่านทราบ โดย ขึ้นหน้าจอ ข้อตกลงใหม่ เพื่อให้ท่านรับทราบและท่านจะใช้บริการของ คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาต่อไปได้ เมื่อท่านยอมรับข้อตกลง ใหม่ของ คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาโดยการกดปุ่ม "ยอมรับ"

ท่านได้อ่านเงื่อนไขและเข้าใจรายละเอียดด้านบนแล้ว ต้องการใช้บริการ


Username :
Password :
ลืมรหัสผ่านคลิกที่นี่
** สมัครสมาชิกเว็บไซต์วันนี้ ได้รับสิทธิ์การอำนวยความสะดวกในการนัดหมายแพทย์ผ่านเว็บไซต์ และสามารถสอบถามปัญหาสุขภาพผ่านกระทู้เว็บบอร์ด
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม