รายละเอียดการบริการทั่วไปของคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา
คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และโรคเฉพาะทางแก่ประชาชนทั่วไป โดยแพทย์และทันตแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาแบบไม่ค้างคืน ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 20:00 น. โดยมีคลินิกที่เปิดให้บริการประกอบด้วยดังต่อไปนี้

บริการทั่วไปของคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา
คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา เป็นคลินิกขนาดใหญ่ที่มีความพร้อมในด้านการวินิจฉัยโรค การรักษาผู้ป่วยทั่วไปและเฉพาะโรค รวมทั้งการส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลที่มีความพร้อม อีกทั้งยังเป็นศูนย์รวมทันตแพทย์และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในแผนกต่างๆ โดยมีการจัดพื้นที่ส่วนบริการ ดังนี้

ตารางการให้วัคซีนสำหรับเด็ก
ตั้งแต่วัยแรกเกิดลูกจำเป็นต้องได้รับวัคซีน เพื่อกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโรครอบตัว ดังนั้นการรู้ล่วงหน้าว่าลูกจะต้องได้รับวัคซีนชนิดใดบ้างในแต่ละช่วงวัย และมีข้อแนะนำเกี่ยวกับการให้วัคซีนอย่างไรบ้าง นับเป็นเรื่องสำคัญต่อการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของลูก

คลินิกตรวจสุขภาพ
ปัจจุบันสภาพแวดล้อมได้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทำให้ผู้คนต้องเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆ จนทำให้เกิดความเครียด และเกิดการเจ็บป่วย การตรวจสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะทำให้เราค้นหาภาวะเจ็บป่วย ซึ่งจะสามารถป้องกันได้อย่างทันท่วงที

การรับเรื่องร้องทุกข์
การรับเรื่องร้องทุกข์และรับเบาะแสที่ไม่เป็นไปตามนโยบาย ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียชื่อเสียงต่อองค์กร

1

Username :
Password :
ลืมรหัสผ่านคลิกที่นี่
** สมัครสมาชิกเว็บไซต์วันนี้ ได้รับสิทธิ์การอำนวยความสะดวกในการนัดหมายแพทย์ผ่านเว็บไซต์ และสามารถสอบถามปัญหาสุขภาพผ่านกระทู้เว็บบอร์ด
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม