ขอเชิญผู้สนใจร่วมตักบาตร ในโครงการ "ออมบุญด้วยธรรมะ"
ร่วมตักบาตรพระสงฆ์ ทุกวันพฤหัสบดีที่ 2 ของเดือน ณ บริเวณทางเชื่อม ระหว่าง อาคารเวชกรรมฟื้นฟู และ อาคารบวรเวชรักษ์ เวลา ๐๗.๓๐ น.
คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา เปิดให้บริการนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพและนวด Office Syndrome
เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น. ณ บริเวณชั้น 3 ใกล้คลินิกสูติ-นรีเวช อาคารราชเวชชาคาร
ชื่ออาคารพระราชทาน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณา ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่ออาคารคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา
เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ( 64-Slice CT. Scan)
เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง 64 Slices CT Scan เป็นเทคโนโลยีอันทันสมัย มีประสิทธิภาพด้วยความเร็วและความละเอียดสูง ส่งผลให้การตรวจมีความแม่นยำสูง โดยเฉพาะอวัยวะภายในที่มีการเคลื่อนไหวอย่างเช่น หัวใจ สามารถสร้างภาพที่ชัดเจน ทั้งแบบ2 มิติ และ 3 มิติ รวมถึงทุกส่วนต่างๆของร่างกาย
การตรวจเต้านมด้วยเครื่อง Digital Mammogram
Mammogram เป็นการถ่ายภาพของเต้านม โดยใช้รังสีจำนวนน้อย
มารู้จักประโยชน์ของเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อระบบประสาท
สามารถแบ่งการตรวจออกได้ 2 อย่าง คือ 1. การตรวจคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ (Electromygraghy หรือ EMG) 2.การตรวจการนำกระประสาท (Nerver Conduction Velocity หรือ NCV)
รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2553

123

Username :
Password :
ลืมรหัสผ่านคลิกที่นี่
** สมัครสมาชิกเว็บไซต์วันนี้ ได้รับสิทธิ์การอำนวยความสะดวกในการนัดหมายแพทย์ผ่านเว็บไซต์ และสามารถสอบถามปัญหาสุขภาพผ่านกระทู้เว็บบอร์ด
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม