ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ..
"สุขกาย สบายจิต ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง" วันอังคาร สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน เวลา 1300-15.30 น.
ประกาศ เรื่อง ปรับเปลี่ยนขั้นตอนการบริการรับชำระเงินและจ่ายยา
คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา มีการปรับกระบวนการและขั้นตอนการบริการชำระเงินและรับยา
ประกาศ เรื่อง เอกสารประกอบการเบิกจ่าย
คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา จะออกเอกสารเพื่อประกอบการเบิกจ่าย สำหรับผู้รับบริการที่ใช้สิทธิข้าราชการ(เบิกต้นสังกัด) รัฐวิสาหกิจ และครอบครัว ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2560 เป็นต้นไป
ประกาศ ขอความร่วมมือให้ทุกท่านช่วยสังเกตวัตถุต้องสงสัย
ขอความร่วมมือให้ทุกท่านช่วยสังเกตว่ามีวัตถุต้องสงสัย หากพบ กรุณาแจ้งพนักงานที่ใกล้ที่สุด
ประกาศ การใช้บริการของบริษัทคู่สัญญา
ขอให้ผู้รับบริการที่ใช้สิทธิบริษัทคู่สัญญา ติดต่อตรวจสอบสิทธิ และลงทะเบียนที่แผนกเวชระเบียน ชั้น 1 อาคารราชเวชชาคาร ก่อนการเข้ารับบริการทุกครั้ง
ประกาศ การตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล
เพื่อเป็นการตรวจสอบสิทธิการรักษาให้ถูกต้อง ขอให้ท่านแจ้งสิทธิการรักษากับคลินิกแรกที่ท่านลงทะเบียน และหากท่านมีการเปลี่ยนแปลงสิทธิการรักษา กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบทุกครั้ง
ประกาศ การเปลี่ยนโปรแกรมสารสนเทศ
คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมสารสนเทศใหม่ ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป หากมีการให้บริการล่าช้าหรือมีข้อบกพร่องประการใด ขออภัยมา ณ ที่นี้
ทีฆายุโก โหตุ สังฆราชา
“สมเด็จพระมหามุนีวงศ์” สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๒๐ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
ประกาศ ปรับยอดวงเงินที่สามารถรูดบัตรเครดิต
คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาได้ปรับลดวงเงินการชำระค่ารักษาพยาบาลด้วยบัตรเครดิต ตั้งแต่วงเงิน 500 บาทขึ้นไป โดยมีผลตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน 2559 เป็นต้นไป
ประกาศ ทำลายฟิล์มเอกซเรย์เต้านม (Mammogram) ตั้งแต่ปี 2554- ปัจจุบัน
ผู้ใช้บริการสามารถขอรับฟิล์มเอกซเรย์ได้ที่แผนกรังสีวิทยา ชั้น 1 อาคารราชเวชชาคาร ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม ถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2559

1234

Username :
Password :
ลืมรหัสผ่านคลิกที่นี่
** สมัครสมาชิกเว็บไซต์วันนี้ ได้รับสิทธิ์การอำนวยความสะดวกในการนัดหมายแพทย์ผ่านเว็บไซต์ และสามารถสอบถามปัญหาสุขภาพผ่านกระทู้เว็บบอร์ด
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม