ประกาศ ปรับยอดวงเงินที่สามารถรูดบัตรเครดิต
คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาได้ปรับลดวงเงินการชำระค่ารักษาพยาบาลด้วยบัตรเครดิต ตั้งแต่วงเงิน 500 บาทขึ้นไป โดยมีผลตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน 2559 เป็นต้นไป
ประกาศ ทำลายฟิล์มเอกซเรย์เต้านม (Mammogram) ตั้งแต่ปี 2554- ปัจจุบัน
ผู้ใช้บริการสามารถขอรับฟิล์มเอกซเรย์ได้ที่แผนกรังสีวิทยา ชั้น 1 อาคารราชเวชชาคาร ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม ถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2559
สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ (เบิกจ่ายตรง)
มีนโยบายในการใช้ยาให้เหมาะสมตามบัญชียาหลักแห่งชาติ และลดค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลของประเทศ คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาจึงกำหนดแนวทางการดำเนินงานให้ผู้ใช้บริการ ดังนี้
เพื่อการมองเห็นที่เป็นอิสระ ไม่ต้องสวมแว่นตา หรือ คอนแทคเลนส์
สอบถามรายละเอียด และนัดพบจักษุแพทย์ได้ที่ แผนกจักษุ ชั้น 4 อาคาราชเวชชาคาร โทร 0-2308-7600 ต่อ 2426-7 และ 2439-40 ราคาค่าใช้จ่าย 1 ข้าง 26,500 บาท/ 2 ข้าง 50,000 บาท (ทั้งนี้ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมแพทย์)
ประกาศ เรื่อง ระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลให้กับบุคคลในครอบครัวผู้มีสิทธิของกรุงเทพมหานคร
คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาได้ขยายการให้บริการระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลให้กับบุคคลในครอบครัวผู้มีสิทธิของกรุงเทพมหานคร
ทางเลือกใหม่ในการรักษาผิวพรรณด้วยเครื่องเลเซอร์ Revlite Laser
ให้คำปรึกษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่แผนกผิวหนังชั้น2
ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา
-ผ่านการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA) -ผ่านการประเมินมาตรฐานระบคุณภาพ (ISO9001:2008) -ผ่านการประเมินมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม -ประเมินมาตรฐานงานห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์
การเบิกจ่ายของข้าราชการและครอบครัว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
ยังไม่พร้อมให้บริการรับข้าราชการ และครอบครัว ทั้งนี้ ผู้ที่จะมารับการบริการจะต้องสำรองจ่าย โดยสามารถ นำใบเสร็จไปเบิกต้นสังกัดของท่านได้
ฝั่งเข็ม การแพทย์ทางเลือกแขนงใหม่
เปิดให้บริการแล้ว!! โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ คลินิกบวร1 ชั้น1 อาคารบวรเวชรักษ์
คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา แจ้งนโยบายกรมบัญชีกลางยาสามัญ 9 กลุ่ม
กรมบัญชีกลางมีนโยบายขอความร่วมมือจากโรงพยาบาล และคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ใช้ยาชื่อสามัญแทนยาต้นฉบับ จำนวน 9 กลุ่ม

123

Username :
Password :
ลืมรหัสผ่านคลิกที่นี่
** สมัครสมาชิกเว็บไซต์วันนี้ ได้รับสิทธิ์การอำนวยความสะดวกในการนัดหมายแพทย์ผ่านเว็บไซต์ และสามารถสอบถามปัญหาสุขภาพผ่านกระทู้เว็บบอร์ด
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม