ประกาศ การใช้บริการของบริษัทคู่สัญญา
ขอให้ผู้รับบริการที่ใช้สิทธิบริษัทคู่สัญญา ติดต่อตรวจสอบสิทธิ และลงทะเบียนที่แผนกเวชระเบียน ชั้น 1 อาคารราชเวชชาคาร ก่อนการเข้ารับบริการทุกครั้ง
ประกาศ การตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล
เพื่อเป็นการตรวจสอบสิทธิการรักษาให้ถูกต้อง ขอให้ท่านแจ้งสิทธิการรักษากับคลินิกแรกที่ท่านลงทะเบียน และหากท่านมีการเปลี่ยนแปลงสิทธิการรักษา กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบทุกครั้ง
ประกาศ การเปลี่ยนโปรแกรมสารสนเทศ
คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมสารสนเทศใหม่ ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป หากมีการให้บริการล่าช้าหรือมีข้อบกพร่องประการใด ขออภัยมา ณ ที่นี้
ทีฆายุโก โหตุ สังฆราชา
“สมเด็จพระมหามุนีวงศ์” สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๒๐ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
ประกาศ ปรับยอดวงเงินที่สามารถรูดบัตรเครดิต
คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาได้ปรับลดวงเงินการชำระค่ารักษาพยาบาลด้วยบัตรเครดิต ตั้งแต่วงเงิน 500 บาทขึ้นไป โดยมีผลตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน 2559 เป็นต้นไป
ประกาศ ทำลายฟิล์มเอกซเรย์เต้านม (Mammogram) ตั้งแต่ปี 2554- ปัจจุบัน
ผู้ใช้บริการสามารถขอรับฟิล์มเอกซเรย์ได้ที่แผนกรังสีวิทยา ชั้น 1 อาคารราชเวชชาคาร ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม ถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2559
สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ (เบิกจ่ายตรง)
มีนโยบายในการใช้ยาให้เหมาะสมตามบัญชียาหลักแห่งชาติ และลดค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลของประเทศ คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาจึงกำหนดแนวทางการดำเนินงานให้ผู้ใช้บริการ ดังนี้
เพื่อการมองเห็นที่เป็นอิสระ ไม่ต้องสวมแว่นตา หรือ คอนแทคเลนส์
สอบถามรายละเอียด และนัดพบจักษุแพทย์ได้ที่ แผนกจักษุ ชั้น 4 อาคาราชเวชชาคาร โทร 0-2308-7600 ต่อ 2426-7 และ 2439-40 ราคาค่าใช้จ่าย 1 ข้าง 26,500 บาท/ 2 ข้าง 50,000 บาท (ทั้งนี้ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมแพทย์)
ประกาศ เรื่อง ระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลให้กับบุคคลในครอบครัวผู้มีสิทธิของกรุงเทพมหานคร
คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาได้ขยายการให้บริการระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลให้กับบุคคลในครอบครัวผู้มีสิทธิของกรุงเทพมหานคร
ทางเลือกใหม่ในการรักษาผิวพรรณด้วยเครื่องเลเซอร์ Revlite Laser
ให้คำปรึกษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่แผนกผิวหนังชั้น2

123

Username :
Password :
ลืมรหัสผ่านคลิกที่นี่
** สมัครสมาชิกเว็บไซต์วันนี้ ได้รับสิทธิ์การอำนวยความสะดวกในการนัดหมายแพทย์ผ่านเว็บไซต์ และสามารถสอบถามปัญหาสุขภาพผ่านกระทู้เว็บบอร์ด
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม