ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังบรรยาย..
"โรคพาร์กินสัน คืออะไร" บรรยายโดย นพ.อัครวุฒิ วิริยเวชกุล แพทย์เฉพาะทางระบบประสาท ในวันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 - 14.30 น.
ประกาศ เรื่อง ปรับปรุงระบบการคัดกรองผู้ป่วย
เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการ คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาขอปรับปรุงการให้บริการคัดกรอง โดยผู้ป่วยใหม่ และผู้ป่วยที่ไม่ได้นัดหมาย ให้ติดต่อที่พยาบาลคัดกรองก่อนทุกครั้ง เริ่มวันที่ 1 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป
ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังบรรยาย...
การบรรยายให้ความรู้ประชาชน ประจำปี 2561
ประกาศ เรื่อง กรมบัญชีกลางแจ้งหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ายา
ผู้ใช้บริการที่เบิกจ่ายค่ายาสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง และโลหิตวิทยาที่จำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ไม่สามารถเบิกจ่ายตรงค่ารักษาผู้ป่วยนอก ผู้ใช้บริการต้องสำรองจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลไปก่อน แล้วนำใบเสร็จเบิกคืนต้นสังกัดเอง
ขอเชิญชวนจิตอาสาที่มีสุขภาพดี ร่วมบริจาคโลหิต
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในโครงการ "จิตอาสา บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้สามคนรับ"
ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ..
"สุขกาย สบายจิต ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง" วันอังคาร สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน เวลา 1300-15.30 น.
ประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนรูปแบบการใช้สิทธิข้าราชการ
การใช้สิทธิสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลระบบเบิกจ่ายตรง ของผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว สามารถใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงได้ตามเดิม จนกว่ากรมบัญชีกลางจะแจ้งหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่ชัดเจน
ประกาศ เรื่อง ปรับเปลี่ยนขั้นตอนการบริการรับชำระเงินและจ่ายยา
คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา มีการปรับกระบวนการและขั้นตอนการบริการชำระเงินและรับยา
ประกาศ เรื่อง เอกสารประกอบการเบิกจ่าย
คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา จะออกเอกสารเพื่อประกอบการเบิกจ่าย สำหรับผู้รับบริการที่ใช้สิทธิข้าราชการ(เบิกต้นสังกัด) รัฐวิสาหกิจ และครอบครัว ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2560 เป็นต้นไป
ประกาศ ขอความร่วมมือให้ทุกท่านช่วยสังเกตวัตถุต้องสงสัย
ขอความร่วมมือให้ทุกท่านช่วยสังเกตว่ามีวัตถุต้องสงสัย หากพบ กรุณาแจ้งพนักงานที่ใกล้ที่สุด

123

Username :
Password :
ลืมรหัสผ่านคลิกที่นี่
** สมัครสมาชิกเว็บไซต์วันนี้ ได้รับสิทธิ์การอำนวยความสะดวกในการนัดหมายแพทย์ผ่านเว็บไซต์ และสามารถสอบถามปัญหาสุขภาพผ่านกระทู้เว็บบอร์ด
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม