เจ้าหน้าบริหารทรัพยากรบุคคล 2 อัตรา Post Date: 29 มีนาคม 2556
 
เพศชาย/ หญิง
อายุไม่เกิน 30 ปี
ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล,รัฐศาสตร์,จิตวิทยา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ด้านงานบริหารทรัพยากรบุคคล,สรรหา,กิจกรรมสัมพันธ์ กับสถานพยาบาล จะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี กล้าแสดงออก

 
เจ้าหน้าที่บัญชี 2 อัตรา Post Date: 4 มิถุนายน 2556
 
เพศชาย/ หญิง
อายุไม่เกิน 30 ปี
ปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือการเงิน
มีประสบการณ์ด้านงานบัญชีเจ้าหนี้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

 
เภสัชกร 1 อัตรา Post Date: 4 มิถุนายน 2556
 
คุณสมบัติ
- เพศชาย / หญิง
- วุฒิปริญญาตรี สาขเภสัชกร
- หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 
เจ้าหน้าที่การเงิน 2 อัตรา Post Date: 29 มีนาคม 2556
 
เพศชาย/ หญิง
อายุไม่เกิน 30 ปี
ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ด้านงานCashierจะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีความกระตือรือร้น อดทน รักงานบริการ
มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

 
พนักงานบริการธุรการ 2 อัตรา Post Date: 3 พฤษภาคม 2556
 
เพศชาย/ หญิง
อายุไม่เกิน 30 ปี
จบ ม.6หรือปวช ทุกสาขา
มีประสบการณ์ด้านงานเดินเอกสารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีความกระตือรือร้น กล้าแสดงออก
มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์

 
นักกายภาพ(Full time) 1 อัตรา Post Date: 3 พฤษภาคม 2556
 
คุณสมบัติ
- เพศชาย/หญิง
- อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์(กายภาพ),สหเวชศาสตร์(กายภาพ)
- มีประสบการณ์ ด้านงานวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 
พยาบาล 3 อัตรา Post Date: 15 พฤษภาคม 2556
 
คุณสมบัติ
- เพศ ชาย /หญิง
- วุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
- อายุไม่เกิน 35 ปี
- หากมีประสบการณ์ด้านห้องผ่าตัด หรือด้านส่องกล้อง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 
ผู้ช่วยพยาบาล (PN) 5 อัตรา Post Date: 4 มิถุนายน 2556
 
คุณสมบัติ
- เพศชาย / หญิง
- วุฒิม.6 / ปวช. ขึ้นไป
- อายุไม่เกิน 35 ปี
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล 1 ปี
- มีประสบการณ์ การพยาบาลขั้นพื้นฐาน

 
พนักงานผู้ช่วยพยาบาล (NA) 6 อัตรา Post Date: 4 มิถุนายน 2556
 
คุณสมบัติ
- เพศชาย / หญิง
- วุฒิม.6 / ปวช. ขึ้นไป
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล 6 เดือน
- มีประสบการณ์ การพยาบาลขั้นพื้นฐาน

 
พนักงานผู้ช่วยพยาบาล ไตเทียม (NA) 3 อัตรา Post Date: 15 พฤษภาคม 2556
 
คุณสมบัติ
- เพศชาย / หญิง
- วุฒิม.6 / ปวช. ขึ้นไป
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล 6 เดือน
- มีประสบการณ์ การพยาบาลขั้นพื้นฐาน (ถ้ามีประสบการณ์การทำงานไตเทียมจะพิจารณาเป็นพิเศษ)

 
พนักกงานผู้ช่วยกายภาพบำบัด 1 อัตรา Post Date: 6 ธันวาคม 2555
 
คุณสมบัติ
- เพศชาย/หญิง
- อายุไม่เกิน 35 ปี
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล 6 เดือน
- มีประสบการณ์ ด้านงานกายภาพ

 
นักรังสีเทคนิค 1 อัตรา Post Date: 15 พฤษภาคม 2556
 
คุณสมบัติ
- เพศชาย / หญิง
- วุฒิปริญญาตรี สาขารังสีเทคนิค
- มีความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์

 
นักเทคนิคการแพทย์ (Full time) 1 อัตรา Post Date: 6 ธันวาคม 2555
 
คุณสมบัติ
- เพศชาย/หญิง
- อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์
- มีประสบการณ์ ด้านงานวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 
Username :
Password :
ลืมรหัสผ่านคลิกที่นี่
** สมัครสมาชิกเว็บไซต์วันนี้ ได้รับสิทธิ์การอำนวยความสะดวกในการนัดหมายแพทย์ผ่านเว็บไซต์ และสามารถสอบถามปัญหาสุขภาพผ่านกระทู้เว็บบอร์ด
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม