พยาบาล 6 อัตรา Post Date: 24 มิถุนายน 2559
 
คุณสมบัติ
- เพศหญิง
- วุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
- อายุไม่เกิน 35 ปี
- มีใจรักงานบริการ
- หากมีประสบการณ์ด้านห้องผ่าตัด จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- เคยมีประสบการณ์ ศูนย์ MRI จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 
พนักงานผู้ช่วยรังสีเทคนิค 1 อัตรา Post Date: 9 มิถุนายน 2559
 
1. เพศหญิง/เพศชาย
2. จบการศึกษาหลักสูตรการดูเล็กและผู้สูงอายุ 6 เดือน (พนักงานผู้ช่วยพยาบาล NA)
3. ทำงานเป็นพนักงานผู้ช่วยเอ็กซเรย์ 1 ปี ขึ้นไป
4. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
5. มีการสื่อสารที่ดี
6. มีใจรักงานบริการ

 
นักรังสีเทคนิค 2 อัตรา Post Date: 8 มิถุนายน 2559
 
1. เพศชาย/เพศหญิง
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณทิต สาขารังสีเทคนิค
3. ประสบการณ์ งานรังสีวินิจฉัย 1 ปีขึ้นไป
4. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
5. มีความรู้และทักษะการใช้อุปกรณ์แพทย์ในงานรังสีวินิจฉัยเป็นอย่างดี
6. มีการสื่อสารและการประสานงานที่ดี

 
นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา Post Date: 30 พฤษภาคม 2559
 
1. เพศชาย/เพศหญิง
2. วุฒิ ปริญญาตรี วท.บ(เทคนิคการแพทย์)
3. ประสบการณ์งานในห้องวิเคาระห์ 1-2 ปีขึ้นไป
4. มีภาวะผู้นำ สามารถสอนงานได้
5. สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้
6. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี
7. มีใบประกอบโรคศิลป
8. มีความรู้เกี่ยวกับ 5 ส. ระบบคุณภาพโรงพยาบาล และระบบคุณภาพ

 
เจ้าหน้าที่ยาและเวชภัณฑ์ 4 อัตรา Post Date: 22 มีนาคม 2559
 
1. เพศชาย/เพศหญิง
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
3. มีประสบการณ์ทำงานด้านคลังยาของโรงพยาบาล 1 ปี ขึ้นไป
4. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน
5. สามารถอ่าน เขียน พูด ฟังภาษาอังกฤษ
6. สามารถคำนวณเลขคณิตได้ดี
7. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

 
เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงและควบคุมระบบ 1 อัตรา Post Date: 30 พฤษภาคม 2559
 
1. เพศชาย/หญิง
2. อายุไม่เกิน 35 ปี
3. วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี/โท ทางด้านการบัญชี / การเงิน / บริหารธุรกิจ / เศรษฐศาสตร์ / บริหารความเสี่ยง
4. หากมีประสบการณ์ในการทำงานด้านการวิเคราะห์ระบบงาน หรือบริหารความเสี่ยง ประมาณ 3-5 ปี

 
เจ้าหน้าที่การเงิน 1 อัตรา Post Date: 7 มิถุนายน 2559
 
1. เพศชาย/เพศหญิง
2. ปริญญาตรี การเงิน หรือ บัญชี หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. ประสบการณ์ด้านแคชเชียร์/การธนาคาร อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป
4. มีความเข้าใจระบบงานระบบการเงิน
5. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
6. บุคลิกดี มนุษย์สัมพันธ์
7. มีใจรักการบริการ

 
พนักงานธุรการพยาบาล 1 อัตรา Post Date: 13 พฤษภาคม 2559
 
1. เพศชาย/เพศหญิง
2.วุฒิการศึกษา ม.6/ ปวช./ปวส.
3.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี (Word,Excel,PowerPoint,Intenet)
4.บุคลิกดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
5. รักงานบริการ
6. หากมีประสบการณ์การทำงานด้านธุรการโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 
พนักงานผู้ช่วยทันตกรรม 1 อัตรา Post Date: 20 มิถุนายน 2559
 
-เพศชาย/เพศหญิง
-ประกาศนียบัตร หลักผู้ช่วยทันตแพทย์ หลักสูตร 6 เดือน
-มีประสบการณ์ ด้านการทำฟันโดยเฉพาะ
-ชอบงานการบริการ

 
พนักงานผู้ช่วยพยาบาล 7 อัตรา Post Date: 24 มิถุนายน 2559
 
-เพศชาย/เพศหญิง
-ประกาศนียบัตร หลักสูตรการดูแลเด็กและผู้สูงอายุ หลักสูตร 6 เดือน
-มีประสบการณ์ การพยาบาลขั้นพื้นฐาน
-ชอบงานการบริการ

 
พยาบาลวิชาชีพ (ผ่าตัด) 2 อัตรา Post Date: 8 มิถุนายน 2559
 
คุณสมบัติ
- เพศหญิง
- วุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
- อายุไม่เกิน 35 ปี
- มีใจรักงานบริการ
- หากมีประสบการณ์ด้านห้องผ่าตัด จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 
ช่าง 1 อัตรา Post Date: 3 เมษายน 2558
 
1.อายุไม่เกิน 35 ปี
2.วุฒิปวช - ปวส
3.มีประสบการณ์ทำงานด้านงานช่างระบบปรับอากาศ
4.มีความขยัน อดทน

 
Username :
Password :
ลืมรหัสผ่านคลิกที่นี่
** สมัครสมาชิกเว็บไซต์วันนี้ ได้รับสิทธิ์การอำนวยความสะดวกในการนัดหมายแพทย์ผ่านเว็บไซต์ และสามารถสอบถามปัญหาสุขภาพผ่านกระทู้เว็บบอร์ด
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม