พนักงานผู้ช่วยทันตกรรม 2 อัตรา Post Date: 23 เมษายน 2558
 
คุณสมบัติ
1. เพศชาย/เพศหญิง
2. อายุตั้งแต่ 18-30 ปี
3. มีประสบการณ์ด้านผู้ช่วยทันตกรรม 1-2 ปี
4. หากมีประสบการณ์ด้านงานทันตกรรมและงานโรงพยาบาล/คลินิกทันตกรรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 
พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา Post Date: 11 พฤษภาคม 2558
 
คุณสมบัติ
- เพศ ชาย /หญิง
- วุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
- อายุไม่เกิน 35 ปี
- มีใจรักการบริการ (ด้านการบริการชุมชน)
- มีทักษะการใช้งาน Microsoft Office
- หากมีทักษะการออกหน่วยบริการชุมชนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 
เภสัชกร 3 อัตรา Post Date: 23 เมษายน 2558
 
1. เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ มีใบประกอบโรคศิลป์
3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี การทำงานเป็นทีม ชอบงานการบริการ
4. หากมีประสบการณ์ด้านเภสัชกรโรงพยาบาล จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 
ช่าง 1 อัตรา Post Date: 3 เมษายน 2558
 
1.อายุไม่เกิน 35 ปี
2.วุฒิปวช - ปวส
3.มีประสบการณ์ทำงานด้านงานช่างระบบปรับอากาศ
4.มีความขยัน อดทน

 
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา Post Date: 29 พฤษภาคม 2558
 
1. ชาย/หญิง
2. อายุไม่เกิน 27 ปี
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาประชาสัมพันธ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. กล้าแสดงออก บุคลิกภาพดี มีใจรักการบริการ (กรุณาแนบรูปถ่ายมาเพื่อประกอบการพิจารณา)

 
ผู้ช่วยพยาบาล (PN) 2 อัตรา Post Date: 22 พฤษภาคม 2558
 
คุณสมบัติ
- เพศชาย / หญิง
- วุฒิม.6 / ปวช. ขึ้นไป
- อายุไม่เกิน 35 ปี
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล 1 ปี
- มีประสบการณ์ การพยาบาลขั้นพื้นฐาน

 
พนักงานผู้ช่วยพยาบาล (NA) 2 อัตรา Post Date: 22 พฤษภาคม 2558
 
คุณสมบัติ
- เพศชาย / หญิง
- วุฒิม.6 / ปวช. ขึ้นไป
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล 6 เดือน
- มีประสบการณ์ การพยาบาลขั้นพื้นฐาน

 
Username :
Password :
ลืมรหัสผ่านคลิกที่นี่
** สมัครสมาชิกเว็บไซต์วันนี้ ได้รับสิทธิ์การอำนวยความสะดวกในการนัดหมายแพทย์ผ่านเว็บไซต์ และสามารถสอบถามปัญหาสุขภาพผ่านกระทู้เว็บบอร์ด
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม