พยาบาล 1 อัตรา Post Date: 27 กุมภาพันธ์ 2558
 
คุณสมบัติ
- เพศ ชาย /หญิง
- วุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
- อายุไม่เกิน 35 ปี
- มีใจรักการบริการ (ด้านการบริการชุมชน)
- มีทักษะการใช้งาน Microsoft Office
- หากมีทักษะการออกหน่วยบริการชุมชนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 
เภสัชกร 2 อัตรา Post Date: 23 กุมภาพันธ์ 2558
 
1. เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ มีใบประกอบโรคศิลป์
3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี การทำงานเป็นทีม ชอบงานการบริการ
4. หากมีประสบการณ์ด้านเภสัชกรโรงพยาบาล จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 
นักรังสีเทคนิค 1 อัตรา Post Date: 23 กุมภาพันธ์ 2558
 
1. เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขารังสีวิทยา มีใบประกอบโรคศิลป์
3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี การทำงานเป็นทีม ชอบงานการบริการ
4. หากมีประสบการณ์ด้านงานรังสีเทคนิคจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 
ช่าง 1 อัตรา Post Date: 30 กรกฏาคม 2557
 
1.อายุไม่เกิน 35 ปี
2.วุฒิปวช - ปวส
3.มีประสบการณ์ทำงานด้านงานช่าง
4.มีความขยัน อดทน

 
นักกายภาพ 2 อัตรา Post Date: 23 กุมภาพันธ์ 2558
 
1. ชาย/หญิง
2. อายุไม่เกิน 35 ปี
3. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขากายภาพบำบัด และมีใบประกอบโรคศิลป์

 
พยาบาล 1 อัตรา Post Date: 7 ตุลาคม 2557
 
คุณสมบัติ
- เพศ ชาย /หญิง
- วุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
- อายุไม่เกิน 35 ปี
- หากมีประสบการณ์ด้านห้องผ่าตัด หรือด้านส่องกล้อง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 
ผู้ช่วยพยาบาล (PN) 1 อัตรา Post Date: 7 ตุลาคม 2557
 
คุณสมบัติ
- เพศชาย / หญิง
- วุฒิม.6 / ปวช. ขึ้นไป
- อายุไม่เกิน 35 ปี
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล 1 ปี
- มีประสบการณ์ การพยาบาลขั้นพื้นฐาน

 
พนักงานผู้ช่วยพยาบาล (NA) 2 อัตรา Post Date: 7 ตุลาคม 2557
 
คุณสมบัติ
- เพศชาย / หญิง
- วุฒิม.6 / ปวช. ขึ้นไป
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล 6 เดือน
- มีประสบการณ์ การพยาบาลขั้นพื้นฐาน

 
Username :
Password :
ลืมรหัสผ่านคลิกที่นี่
** สมัครสมาชิกเว็บไซต์วันนี้ ได้รับสิทธิ์การอำนวยความสะดวกในการนัดหมายแพทย์ผ่านเว็บไซต์ และสามารถสอบถามปัญหาสุขภาพผ่านกระทู้เว็บบอร์ด
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม