เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 1 อัตรา Post Date: 30 มีนาคม 2559
 
1.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์
2.มีประสบการณ์ด้านบัญชี หรือ การตรวจสอบภายใน ไม่ต่ำกว่า 1-2 ปี
3.อายุไม่เกิน 35 ปี
4.เพศชายหรือเพศหญิง

 
เจ้าหน้าที่ยาและเวชภัณฑ์ 4 อัตรา Post Date: 22 มีนาคม 2559
 
1. เพศชาย/เพศหญิง
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
3. มีประสบการณ์ทำงานด้านคลังยาของโรงพยาบาล 1 ปี ขึ้นไป
4. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน
5. สามารถอ่าน เขียน พูด ฟังภาษาอังกฤษ
6. สามารถคำนวณเลขคณิตได้ดี
7. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

 
เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงและควบคุมระบบ 2 อัตรา Post Date: 11 มกราคม 2559
 
1. เพศชาย/หญิง
2. อายุไม่เกิน 35 ปี
3. วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี/โท ทางด้านการบัญชี / การเงิน / บริหารธุรกิจ / เศรษฐศาสตร์ / บริหารความเสี่ยง
4. หากมีประสบการณ์ในการทำงานด้านการวิเคราะห์ระบบงาน หรือบริหารความเสี่ยง ประมาณ 3-5 ปี

 
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ , เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร 4 อัตรา Post Date: 7 มีนาคม 2559
 
1. ชาย/หญิง
2.ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ สาขาประชาสัมพันธ์
3. ประสบการณ์งานด้านประชาสัมพันธ์ 1- 2 ขึ้นไป
4. บุคลิกภาพดี
5. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
6. ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
7. พิมพ์ดีดไทย – อังกฤษได้
8. พูด อ่าน เขียน ภาษาไทย – อังกฤษได้
( ผู้สมัครมีรูปถ่ายประกอบจะพิจารณาเป็นพิเศษ)

 
พนักงานผู้ช่วยทันตกรรม 2 อัตรา Post Date: 11 มกราคม 2559
 
-เพศชาย/เพศหญิง
-ประกาศนียบัตร หลักผู้ช่วยทันตแพทย์ หลักสูตร 6 เดือน
-มีประสบการณ์ ด้านการทำฟันโดยเฉพาะ
-ชอบงานการบริการ

 
พนักงานผู้ช่วยพยาบาล 1 อัตรา Post Date: 22 มีนาคม 2559
 
-เพศชาย/เพศหญิง
-ประกาศนียบัตร หลักสูตรการดูแลเด็กและผู้สูงอายุ หลักสูตร 6 เดือน
-มีประสบการณ์ การพยาบาลขั้นพื้นฐาน
-ชอบงานการบริการ

 
ผู้ช่วยพยาบาล 3 อัตรา Post Date: 9 กุมภาพันธ์ 2559
 
- เพศชาย/หญิง
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล 1 ปี
- มีประสบการณ์ การพยาบาลขั้นพื้นฐาน
- ชอบงานการบริการ

 
พยาบาลวิชาชีพ 6 อัตรา Post Date: 29 เมษายน 2559
 
คุณสมบัติ
- เพศหญิง
- วุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
- อายุไม่เกิน 35 ปี
- มีใจรักงานบริการ
- หากมีประสบการณ์ด้าน หู คอ จมูก , ICU, ศัลยกรรม, อายุรกรรม,เด็ก จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 
ช่าง 1 อัตรา Post Date: 3 เมษายน 2558
 
1.อายุไม่เกิน 35 ปี
2.วุฒิปวช - ปวส
3.มีประสบการณ์ทำงานด้านงานช่างระบบปรับอากาศ
4.มีความขยัน อดทน

 
Username :
Password :
ลืมรหัสผ่านคลิกที่นี่
** สมัครสมาชิกเว็บไซต์วันนี้ ได้รับสิทธิ์การอำนวยความสะดวกในการนัดหมายแพทย์ผ่านเว็บไซต์ และสามารถสอบถามปัญหาสุขภาพผ่านกระทู้เว็บบอร์ด
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม