ภาพบรรยากาศการบรรยาย เรื่อง "เนื้องอกในตับ" บรรยายโดย พญ.ลักษณา โชครุ่งวรานนท์ ในวันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 บริรักษ์อาคาร

← กลับไปที่อัลบั้ม