ภาพบรรยากาศการอบรม "วิธีการใช้ยา G-Humurin (GensuPen)" เพื่อให้พยาบาลวิชาชีพสามารถให้คำแนะนำในการใช้ยาแก่ผู้ป่วยโรคเบาหวานได้อย่างถูกต้อง และเป็นแนวทางเดียวกัน ในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560

← กลับไปที่อัลบั้ม