คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาได้ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ "ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด" ในวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560

← กลับไปที่อัลบั้ม