ภาพบรรยากาศการเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองฯ จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เสมือนจริง (Mock Survey) ในวันที่ 2 – 3 กรกฎาคม 2561

← กลับไปที่อัลบั้ม