ภาพบรรยากาศการบรรยายให้ความรู้ประชาชน ประจำปี 2561 ในหัวข้อเรื่อง "กินอย่างไร? ห่างไกลโรคหัวใจและอัมพาต" บรรยายโดย พญ.คุณสวรรยา เดชอุดม แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหัวใจและหลอดเลือด ในวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องสัมมนา ชั้น 3 บริรักษ์อาคาร

← กลับไปที่อัลบั้ม