ภาพบรรยากาศการอบรม "การจัดสวัสดิการแรงงานในสถานประกอบกิจการ" วิทยากรผู้ให้การอบรมโดย คุณบุญธรรม ศรีสมาน นิติกรชำนาญการจากกรมสวัสดิการและคุุ้มครองแรงงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องสัมมนา ชั้น 3 บริรักษ์อาคาร

← กลับไปที่อัลบั้ม