ภาพบรรยากาศ ประเพณี รดน้ำขอพร เทศกาลสงกรานต์ ในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ห้องสัมมนา ชั้น 3 บริรักษ์อาคาร

← กลับไปที่อัลบั้ม