ภาพบรรยากาศการบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง "ข้อดี - ข้อเสีย ของการคัดกรองมะเร็งเต้านม" บรรยายโดย นพ.มาวิน วงศ์สายสุวรรณ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญแผนกศัลยกรรม ในวันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 13.00 - 14.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารบริรักษ์อาคาร

← กลับไปที่อัลบั้ม