ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร "การเตรียมและดูแลผู้ป่วยทำผ่าตัดและหัตถการที่ต้องใช้ยาระงับความรู้สึก" ในวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารราชเวชชาคาร





← กลับไปที่อัลบั้ม