ภาพกิจกรรมอบรมดับเพลิง ในวันที่ 17 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00-16.00น.
(30 รูป)
คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา จัดพิธีถวายรดน้ำเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อเป็นการน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัยส่งพระดวงวิญญาณพระองค์เสด็จฯ สู่สวรรคาลัย เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 ชั้น 3 บริรักษ์อาคาร เวลา 14.00-17.00 น.
(43 รูป)
คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โดยมี ศ.เกียรติยศ นพ.สงคราม ทรัพย์เจริญ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2559 ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก
(29 รูป)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงบาตร เนื่องในโอกาสวันครบรอบ ๑๘ ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจิมแผ่นศิลาจำลอง และทรงเปิดศูนย์เอ็มอาร์ไอ (MRI) วันศุกร์ที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
(59 รูป)
ประชุมพนักงาน ประจำเดือน ตุลาคม 2559
(15 รูป)
ภาพบรรยากาศโครงการสุขภาพเชิงรุก "ความรู้เรื่องโภชนาการและการออกกำลังกาย"
(14 รูป)
รศ.นพ.สาธิต โหตระกิตย์ กรรมการผู้อำนวยการคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ร่วมงานถวายพวงมาลา วันมหิดล ในวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2559
(17 รูป)
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเปตอง ในวันพฤหัสที่ 22 กันยายน 2559 เวลา 15.30 น.
(14 รูป)
ภาพบรรยากาศบริจาคโลหิตถวายแม่ของแผ่นดิน" เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 23 กันยายน 2559 เวลา 09.00 - 15.00 น.
(7 รูป)
ภาพบรรยากาศ เสวนาแพทย์ "เรื่อง นวัตกรรมในการลดปวด" บรรยายโดย ศ.พญ.อารีรัตน์ สุพุทธิธาดา ในวันอังคารที่ 20 กันยายน 2559 เวลา 12.00 - 13.00 น.
(7 รูป)
ภาพยรรยากาศการตรวจประเมินเพื่อติดตามการจัดการระบบ ครั้งที่ 1 ในวันพุธที่ 21 กันยายน 2559 เวลา 08.30 - 17.00 น.
(16 รูป)
ภาพบรรยากาศการบรรยายเรื่อง "โรคไขมันฟอกตับ" บรรยายโดย นพ.สุขประเสริฐ จุฑากอเกียรติ ในวันพฤหัสที่ 22 กันยายน 2559 เวลา 10.00 - 11.30 น.
(16 รูป)
การเยี่ยมสำรวจของสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2559 เวลา 08.00 น. - 16.30 น.
(17 รูป)
ภาพกิจกรรมการอบรมหลักสูตรการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ ในวันที่ 2 และ 5 กันยายน 2559
(18 รูป)
รศ.นพ.สาธิต โหตระกิตย์ กรรมการผู้อำนวยการคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ร่วมแสดงความยินดีกับ ศ.คลินิกเกียรติคุณ ทพญ.ดร.ธีรลักษณ์ สุทธเสถียร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เนื่องในงานพิธีมอบครุยวิทยฐานะ ในวันที่ 31 สิงหาคม 2559
(31 รูป)
ตรวจสุขภาพประจำปี สำนักงานทรัพย์สินฯ ระหว่างวันที่ 5- 9 กันยายน 2559
(7 รูป)
ภาพบรรยากาศ กิจกรรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ รุ่นที่ 2/2559 วันที่ 25 - 26 สิงหาคม 2559
(19 รูป)
กองทัพอากาศ โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ เข้าเยี่ยมชมกิจการคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ในวันที่ 26 สิงหาคม 2559
(17 รูป)
ภาพกิจกรรมโครงการ "สร้างเสริมสุขภาพและพัฒนาการของเด็กแรกเกิด-5 ปี" ในวันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00 - 12.00 น.
(27 รูป)
ภาพบรรยากาศการบรรยายเรื่อง "โรคแพ้ภูมิตัวเอง" บรรยายโดย พ.ท.นพ.ชาติวุฒิ ค้ำชู ในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559
(13 รูป)
ภาพบรรยากาศ เสวนาแพทย์ "Top 5 Referred Retinal Diseases" บรรยายโดย พญ.อัจฉรา อัมพรพฤติ ในวันที่ 16 สิงหาคม 2559
(16 รูป)
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเปตอง 16 สิงหาคม 2559
(15 รูป)
งานเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชินี ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559
(54 รูป)
ภาพกิจกรรมโครงการ "ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม แบบพอเพียงสุขภาวะ เอาชนะโรคไร้เชื้อเรื้อรัง" ครั้งที่ 5 ในวันที่ 9 สิงหาคม 2559
(13 รูป)
"พัฒนาวัยซน สู่ พยาบาลน้อยจิตอาสา" ในวันที่ 6 สิงหาคม 2559
(48 รูป)
อบรมภายใน คัดกรองผู้ป่วยเบื้องต้น วันที่ 5 สิงหาคม 2559
(18 รูป)
อบรมหลักสูตรการบริหารความเสี่ยง วันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2559
(33 รูป)
วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ร่วมจัดซุ้มนิทรรศการ ตรวจสุขภาพ โครงการสัมมนา ปันน้ำใจสร้างสุขในสังคม ตามแนวพระราชดำริ "บวร" ณ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
(4 รูป)
ตรวจประเมินคณภาพภายใน (Internal Audit) วันที่ 27 - 29 กรกฎาคม 2559
(18 รูป)
"พิธีปิดการแข่งขันกีฬา "ชุมชนสัมพันธ์คัพ ครั้งที่ 5" วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2559 ณ ลานกีฬาชุมชนหมู่บ้านพลับพลา 30 ไร่"
(46 รูป)

1234