ภาพบรรยากาศ กิจกรรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ รุ่นที่ 2/2560 ในวันที่ 16 - 17 สิงหาคม 2560
(71 รูป)
วันที่ 18 สิงหาคม 2560 นพ.ยิ่งศักดิ์ ศุภนิตยานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนบริการสุขภาพ และเจ้าหน้าที่คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา เข้าดูงาน ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เรื่อง “การจัดระบบคิวของห้องจ่ายยา” เพื่อนำมาประยุกต์ใช้และพัฒนาระบบการจ่ายยาของคลินิกฯ ต่อไป
(19 รูป)
ภาพบรรยากาศการบรรยายเพื่อประชาชน เรื่่อง "ภาวะสมองเสื่อม" บรรยายโดย นพ.เอกพจน์ นิ่มกุลรัตน์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบประสาท ในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560
(4 รูป)
ภาพบรรยากาศการเสวนาวิชาการร่วมสมัย ครั้งที่ 8/2560 หัวข้อเรื่อง "นวัตกรรมในการลดปวด" โดย ศ.พญ.อารีรัตน์ สุพุทธิธาดา ในวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560
(5 รูป)
งานเฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในวันที่ 12 สิงหาคม 2560 ภายในงานมีจัดกิจกรรมตักบาตรอาหารแห้ง พระสงฆ์จากวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก และจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพให้แก่ประชาชนทั่วไปและชุมชนใกล้เคียง
(204 รูป)
ภาพบรรยากาศการบรรยาย โครงการสุขภาพดี เป็นหน้าที่ของตนเอง ในหัวข้อเรื่อง "ลดน้ำตาล ด้วย Infused Water" บรรยายโดย คุณอัญญาณี อิศรางกูร ณ อยุธยา ในวันที่ 8 สิงหาคม 2560
(22 รูป)
คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาและผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญ บริจาคสิ่งของ ถวายพระราชวิสุทธิประชานาถ (ท่านเจ้าคุณอลงกต ติกฺขปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี ในวันที่ 3 สิงหาคม 2560
(14 รูป)
คณะผู้บริหารสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2560
(36 รูป)
งานเฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ภายในงานมีจัดกิจกรรมตักบาตรอาหารแห้ง พระสงฆ์จากวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก และจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพให้แก่ประชาชนทั่วไปและชุมชนใกล้เคียง
(244 รูป)
ภาพบรรยากาศการเสวนาวิชาการร่วมสมัย ครั้งที่ 7/2560 หัวข้อเรื่อง "แว่นตา progressive ใส่ยากจริงหรือ" โดย ดร.วุฒิพงษ์ พึงพิพัฒน์ อาจารย์คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 12.00-13.00 น.
(20 รูป)
พล.ท.นพ.มาโนชญ์ จันทรศร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการสุขภาพ ร่วมกับหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล รับมอบน้ำดื่มจากธนาคารกรุงเทพ เพื่อสนับสนุนงานเฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560
(12 รูป)
พล.ท.นพ.จุลเทพ ธีระธาดา ที่ปรึกษาคณะกรรมการการแพทย์ และที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา "ชุมชนสัมพันธ์คัพ ครั้งที่ 6" ในวันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560 ณ ลานกีฬาชุมชนหมู่บ้านพลับพลา 30 ไร่
(48 รูป)
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ในเรื่องการบริการผู้ป่วยนอก และการสร้างเสริมสุขภาพของคลินิกฯ ในวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 โดยมีพล.ท.นพ. มาโนชญ์ จันทรศร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการสุขภาพให้การต้อนรับ
(25 รูป)
ภาพบรรยากาศการตรวจประเมินระบบคุณภาพภายใน (IQA) ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 13-14 กรกฎคม 2560
(102 รูป)
ภาพบรรยากาศการอบรม "วิธีการใช้ยา G-Humurin (GensuPen)" เพื่อให้พยาบาลวิชาชีพสามารถให้คำแนะนำในการใช้ยาแก่ผู้ป่วยโรคเบาหวานได้อย่างถูกต้อง และเป็นแนวทางเดียวกัน ในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560
(35 รูป)
คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาได้ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ "ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด" ในวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560
(26 รูป)
ภาพบรรยากาศบริจาคโลหิต“ทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ" ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 - 15.00 น.
(39 รูป)
คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาร่วมกับชมรมจิต “สีชมพู” อาสา เปิดสอนการประดิษฐ์ทำดอกไม้จันทน์ ให้แก่ประชาชนทั่วไป ในวันที่ 21-23 มิถุนายน 2560 ณ ห้องสันทนาการ
(22 รูป)
คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ได้รับเกียรติจากพ.ต.อ.หญิง วิสิฏฐ์ศรี เพ็ญโภไคย หัวหน้างานห้องฉุกเฉิน และพยาบาลควบคุมโรคติดเชื้อ รพ.ตำรวจ มาให้ความรู้เรื่องการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ ในวันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560
(33 รูป)
ภาพบรรยากาศการบรรยายโครงการสุขภาพดี เป็นหน้าที่ของตนเอง "เรื่องการนำนาโนเทคโนโลยีมาใช้ในสูตรตำรับเครื่องสำอาง" โดย รศ.ดร.อุบลทิพย์ นิมมานนิตย์ ในวันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560
(10 รูป)
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ในการฉลองอายุวัฒนมงคล 80 ปี พระเดชพระคุณพระธรรมบัณฑิต (อภิพล อภิพโล) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก ในวันที่ 15 มิถุนายน 2560
(24 รูป)
โครงการ “ตรวจรักษาสุขภาพพระภิกษุ – สามเณร วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก วัดเทพลีลา และวัดพระไกรสีห์ (น้อย)” ตามแนวพระราชดำริ 3 ประสาน “บ้าน วัด โรงเรียน” ในระหว่างวันที่ 5 -23 มิถุนายน 2560
(16 รูป)
ภาพบรรยากาศเสวนาวิชาการแพทย์ เรื่อง "Dyslipidemia Management" บรรยายโดย พญ.ระวีวรรณ เลิศวัฒนารักษ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 12.00 - 13.00 น.
(24 รูป)
ภาพบรรยากาศเสวนาวิชาการแพทย์ “New Era in RA management” บรรยายโดย พ.ท.นพ.ชาติวุฒิ ค้ำชู แพทย์ผู้เชี่ยวชาญอายุรกรรมโรคข้อ ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 12.00 – 13.00 น.
(19 รูป)
โรงพยาบาลอุดรธานี เข้าศึกษาดูงาน ณ คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ในวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2560 โดยมี พล.ท.นพ.มาโนชญ์ จันทรศร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝายบริการสุขภาพ เข้าต้อนรับ
(37 รูป)
คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาร่วมกับ รพ.ปิยะเวท และรพ.เวชธานี จัดประชุมหารือ “เรื่องส่งต่อผู้ป่วย” เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที ปลอดภัย และได้มาตรฐาน โดยมีพล.ท.นพ. มาโนชญ์ จันทรศร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ เข้าต้อนรับและร่วมประชุม ในวันที่ 15,22 พ.ค. 2560
(58 รูป)
ภาพบรรยากาศการบรรยายเรื่อง "สมดุลกาย สบายดี ด้วยมณีเวช" บรรยายโดย นพ.นพดล นิงสานนท์ ในวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560
(18 รูป)
ภาพบรรยากาศการบรรยายเรื่อง "โรคโพรงกระดูกสันหลังตีบแคบบริเวณเอว Lumbar Spinal Canal Stenosis" บรรยายโดย ร.ท.นพ.รุ่งรัฐ จิตตการ ในวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560
(25 รูป)
ภาพบรรยากาศพิธีรดน้ำขอพรผู้บริหาร ในวันที่ 28 เมษายน 2560
(32 รูป)
คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาจัดพิธีสงฆ์ (ครบรอบ 100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560
(32 รูป)

1234