ภาพกิจกรรมโครงการ "ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม แบบพอเพียงสุขภาวะ เอาชนะโรคไร้เชื้อเรื้อรัง" ครั้งที่ 5 ในวันที่ 9 สิงหาคม 2559
(13 รูป)
"พัฒนาวัยซน สู่ พยาบาลน้อยจิตอาสา" ในวันที่ 6 สิงหาคม 2559
(48 รูป)
อบรมภายใน คัดกรองผู้ป่วยเบื้องต้น วันที่ 5 สิงหาคม 2559
(18 รูป)
อบรมหลักสูตรการบริหารความเสี่ยง วันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2559
(33 รูป)
วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ร่วมจัดซุ้มนิทรรศการ ตรวจสุขภาพ โครงการสัมมนา ปันน้ำใจสร้างสุขในสังคม ตามแนวพระราชดำริ "บวร" ณ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
(4 รูป)
ตรวจประเมินคณภาพภายใน (Internal Audit) วันที่ 27 - 29 กรกฎาคม 2559
(18 รูป)
"พิธีปิดการแข่งขันกีฬา "ชุมชนสัมพันธ์คัพ ครั้งที่ 5" วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2559 ณ ลานกีฬาชุมชนหมู่บ้านพลับพลา 30 ไร่"
(46 รูป)
รับเข็มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559
(4 รูป)
ภาพบรรยากาศ การบรรยายเรื่อง "วัณโรคปอด" ป้องกัน-ดูแล-รักษา ได้อย่างไร? บรรยายโดย นพ.ยิ่งศักดิ์ ศุภนิตยานนท์ ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559
(9 รูป)
ภาพกิจกรรมโครงการ "ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม แบบพอเพียงสุขภาวะ เอาชนะโรคไร้เชื้อเรื้อรัง" ครั้งที่4 ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2559
(16 รูป)
วันที่ 11 กรกฎาคม 2559 กรรมการผู้อำนวยการร่วมงานประเพณีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2559 ณ หน้าศูนย์การค้าอินพีเรียลเวิลด์ ลาดพร้าว
(10 รูป)
ประชุมพนักงาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2559
(12 รูป)
ภาพบรรยากาศกิจกรรม "โครงการสมส่วนสมวัย" บรรยายโดย พญ.คุณสวรรยา เดชอุดม ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2559
(12 รูป)
รศ.นพ.สาธิต โหตระกิตย์ กรรมการผู้อำนวยการคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 1 หมาดเล็กรักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2559
(14 รูป)
คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาต้อนรับคณะกรรมการจากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมสำรวจเพื่อรองรับมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ในวันที่ 29 มิถุนายน 2559
(9 รูป)
ภาพบรรยากาศ การเสวนาวิชาการเรื่อง "Individualised approach to T2DM Management with DPP4 inhibitors" บรรยายโดย นพ.วนัส ไชยตรี ในวันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2559
(7 รูป)
ภาพบรรยากาศ การฝึกอบรมหลักสูตร "การเจาะเก็บตัวอย่างและวิธีการเจาะเลือดด้วยระบบสูญญากาศ" รุ่นที่ 1 ในวันที่ 28 มิถุนายน 2559
(6 รูป)
ภาพกิจกรรมอบรมค่านิยมบุคลากร (Core Values)
(27 รูป)
ภาพกิจกรรมโครงการ "ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม แบบพอเพียงสุขภาวะ เอาชนะโรคไร้เชื้อเรื้อรัง" ครั้งที่ 3 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2559
(15 รูป)
ภาพกิจกรรม คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาร่วมทำบุญ และบริจาคสิ่งของ ถวายวัดพระบาทน้ำพุ พระอุดมประชาทน (ท่านเจ้าคุณอลงกต) จังหวัดลพบุรี ในวันที่ 17 มิถุนายน 2559
(9 รูป)
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา "ชุมชนสัมพันธ์คัพ ครั้งที่ 5" วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2559 ณ ลานกีฬาชุมชนหมู่บ้านพลับพลา 30 ไร่
(10 รูป)
ภาพบรรยากาศ เสวนาวิชาการแพทย์ เรื่อง นวัตกรรมในการรักษาไข้หวัดใหญ่
(13 รูป)
ภาพบรรยากาศ การบรรยายเรื่อง "นวัตกรรมในการลดปวด" วันที่ 11 พฤษภาคม 2559
(16 รูป)
ภาพกิจกรรมโครงการ "ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม แบบพอเพียงสุขภาวะ เอาชนะโรคไร้เชื้อเรื้อรัง" ครั้งที่ 2 ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559
(21 รูป)
ภาพบรรยากาศพิธีรดน้ำขอพรผู้บริหาร ในวันที่ 29 เมษายน 2559
(55 รูป)
ภาพบรรยากาศ กิจกรรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ รุ่นที่ 1/2559 วันที่ 19 - 20 เมษายน 2559
(38 รูป)
"สัมมนาภายนอกเรื่อง "การจัดทำแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์" วันที่ 16-17 มีนาคม 2559 ณ สามพราน ริเวอร์ไซด์ จ.นครปฐม"
(36 รูป)
โครงการ "ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม แบบพอเพียงสุขภาวะ เอาชนะโรคไร้เชื้อเรื้อรัง" ครั้งที่ 1 วันที่ 8 มีนาคม 2559
(28 รูป)
เมื่อวันที่ 12 ม.ค.58 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด "อาคารราชเวชชาคาร" ณ คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา
(20 รูป)
พิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอาคารใหม่
(8 รูป)

123