โครงการน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดย คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา 5 ธันวาคม 2559
(60 รูป)
งานแถลงข่าวโครงการน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2559
(31 รูป)
คณะศึกษาดูงานจากศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559
(25 รูป)
อบรมหลักสูตร รู้เท่าทันยาเสพติดและกฎหมายว่าด้วยเรื่องยาเสพติด ในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2559
(11 รูป)
พล.ท.นพ.มาโนชญ์ จันทรศร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคม พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 25 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
(5 รูป)
ภาพกิจกรรมโครงการ "ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม แบบพอเพียงสุขภาวะ เอาชนะโรคไร้เชื้อเรื้อรัง" ครั้งที่ 8 ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559
(6 รูป)
ภาพบรรยากาศอบรมนิเทศพยาบาล วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559
(15 รูป)
ภาพบรรยากาศการเสวนาแพทย์เรื่อง "ความก้าวหน้าในการรักษาโรคมะเร็งเต้านม" โดย นพ.มาวิน วงศ์สายสุวรรณ ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
(12 รูป)
ภาพบรรยากาศ กิจกรรม "วันเบาหวานโลก เบาหวานรู้จัก เพื่อป้องกัน รู้ทันเพื่อควบคุม (Eyes On Diabetes) ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2559
(30 รูป)
ภาพบรรยากาศการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559
(16 รูป)
ภาพกิจกรรม "ไกลไขมัน ไกลโรค" โดยแผนกตรวจสุขภาพ ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559
(23 รูป)
ภาพบรรยากาศการประชุมการเตรียมงานวันที่ 5 ธันวาคม 2559 "โครงการน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมบริรักษ์อาคาร
(12 รูป)
อบรมบันทึกทางการพยาบาล ในวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2559
(15 รูป)
คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาจัดพิธีสงฆ์ "ปัณรสมวาร (ครบรอบ 15 วัน)" เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559
(22 รูป)
โครงการฝึกอบรมเยาวชนพัฒนา รุ่นที่ 203 ระหว่างวันที่ 22 - 24 ตุลาคม 2559 ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก
(48 รูป)
พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2559
(28 รูป)
คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาจัดพิธีสงฆ์ (ครบรอบ 7 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2559
(19 รูป)
ภาพบรรยากาศเสวนาแพทย์ "เรื่อง Long term use of statin and dyslipidemia management " โดย นพ. เขตต์ ศรีประทักษ์ ในวันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2559 เวลา 12.00 – 13.00 น.
(13 รูป)
ภาพกิจกรรมอบรมดับเพลิง ในวันที่ 17 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00-16.00น.
(30 รูป)
คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา จัดพิธีถวายรดน้ำเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อเป็นการน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัยส่งพระดวงวิญญาณพระองค์เสด็จฯ สู่สวรรคาลัย เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 ชั้น 3 บริรักษ์อาคาร เวลา 14.00-17.00 น.
(43 รูป)
คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โดยมี ศ.เกียรติยศ นพ.สงคราม ทรัพย์เจริญ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2559 ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก
(29 รูป)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงบาตร เนื่องในโอกาสวันครบรอบ ๑๘ ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจิมแผ่นศิลาจำลอง และทรงเปิดศูนย์เอ็มอาร์ไอ (MRI) วันศุกร์ที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
(59 รูป)
ประชุมพนักงาน ประจำเดือน ตุลาคม 2559
(15 รูป)
ภาพบรรยากาศโครงการสุขภาพเชิงรุก "ความรู้เรื่องโภชนาการและการออกกำลังกาย"
(14 รูป)
รศ.นพ.สาธิต โหตระกิตย์ กรรมการผู้อำนวยการคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ร่วมงานถวายพวงมาลา วันมหิดล ในวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2559
(17 รูป)
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเปตอง ในวันพฤหัสที่ 22 กันยายน 2559 เวลา 15.30 น.
(14 รูป)
ภาพบรรยากาศบริจาคโลหิตถวายแม่ของแผ่นดิน" เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 23 กันยายน 2559 เวลา 09.00 - 15.00 น.
(7 รูป)
ภาพบรรยากาศการบรรยายเรื่อง "โรคไขมันฟอกตับ" บรรยายโดย นพ.สุขประเสริฐ จุฑากอเกียรติ ในวันพฤหัสที่ 22 กันยายน 2559 เวลา 10.00 - 11.30 น.
(16 รูป)
เมื่อวันที่ 12 ม.ค.58 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด "อาคารราชเวชชาคาร" ณ คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา
(20 รูป)
พิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอาคารใหม่
(8 รูป)

123