คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาจัดประชุมร่วมกับ รพ.ปิยะเวท ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง และสำนักงานเขตห้วยขวาง เตรียมการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่จะจัดขึ้น ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560
(65 รูป)
โครงการฝึกอบรมเยาวชนพัฒนา รุ่นที่ 205 ระหว่างวันที่ 6 - 8 ตุลาคม 2560 ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก
(326 รูป)
ภาพบรรยากาศการบรรยาย เรื่อง "เนื้องอกในตับ" บรรยายโดย พญ.ลักษณา โชครุ่งวรานนท์ ในวันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 บริรักษ์อาคาร
(12 รูป)
ภาพบรรยากาศการบริจาคโลหิต ในโครงการ “ทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ" ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 09.00 - 15.00 น.
(11 รูป)
พิธีมุทิตาจิต วาระวันคล้ายวันเกิด ศ.เกียรติยศ นพ.สงคราม ทรัพย์เจริญ ครบรอบ 90 ปี ในวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 บริรักษ์อาคาร
(119 รูป)
พิธีทำบุญประจำปีครบรอบ "วันทรงเจิม" ครบรอบ 19 ปี ในวันที่ 29 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 บริรักษ์อาคาร
(69 รูป)
พิธีเปิดกีฬา"เปตอง MDC CUP" ครั้งที่ 3 ในวันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 15.30 - 16.00 น.
(12 รูป)
ภาพกิจกรรม "อบรมหลักสูตรการใช้โปรแกรม Microsoft Excle 2010 Basic" รุ่นที่ 1 - 4
(18 รูป)
ภาพกิจกรรม โครงการพัฒนา “ วัยซน ” สู่ “ พยาบาลน้อยจิตอาสา ” ปลูกจิตสำนึก ร่วมส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยในชุมชน ในวันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2560 เวลา 08.00 - 12.00 น.
(22 รูป)
ภาพบรรยากาศการอบรม "หลักสูตร Internal Quality Audit ISO 9001:2015" วันที่ 12-13 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 บริรักษ์อาคาร
(33 รูป)
คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาจัดพิธีรับเข็มเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในวันที่ 28 สิงหาคม – 8 กันยายน 2560
(84 รูป)
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) เข้าตรวจประเมิน เพื่อติดตามการรักษาระบบ ครั้งที่ 2 ตามมาตรฐาน : มอก. 9001 – 2552 (ISO 9001 : 2008) ในวันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560
(56 รูป)
ภาพบรรยากาศ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการย้ายกองทุนและการปรับเปลี่ยนแก้ไข ข้อบังคับกองทุนของบริษัท วันที่ 21-22 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00-15.30 น.
(11 รูป)
ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ Facilitator (FA) วันที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00-17.00 น.
(35 รูป)
พล.ท.นพ.จุลเทพ ธีระธาดา ที่ปรึกษาคณะกรรมการการแพทย์ และที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬา "ชุมชนสัมพันธ์คัพ ครั้งที่ 6" ในวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 ณ ลานกีฬาชุมชนหมู่บ้านพลับพลา 30 ไร่
(146 รูป)
ภาพบรรยากาศ กิจกรรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ รุ่นที่ 2/2560 ในวันที่ 16 - 17 สิงหาคม 2560
(71 รูป)
วันที่ 18 สิงหาคม 2560 นพ.ยิ่งศักดิ์ ศุภนิตยานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนบริการสุขภาพ และเจ้าหน้าที่คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา เข้าดูงาน ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เรื่อง “การจัดระบบคิวของห้องจ่ายยา” เพื่อนำมาประยุกต์ใช้และพัฒนาระบบการจ่ายยาของคลินิกฯ ต่อไป
(19 รูป)
ภาพบรรยากาศการบรรยายเพื่อประชาชน เรื่่อง "ภาวะสมองเสื่อม" บรรยายโดย นพ.เอกพจน์ นิ่มกุลรัตน์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบประสาท ในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560
(4 รูป)
ภาพบรรยากาศการเสวนาวิชาการร่วมสมัย ครั้งที่ 8/2560 หัวข้อเรื่อง "นวัตกรรมในการลดปวด" โดย ศ.พญ.อารีรัตน์ สุพุทธิธาดา ในวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560
(5 รูป)
งานเฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในวันที่ 12 สิงหาคม 2560 ภายในงานมีจัดกิจกรรมตักบาตรอาหารแห้ง พระสงฆ์จากวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก และจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพให้แก่ประชาชนทั่วไปและชุมชนใกล้เคียง
(204 รูป)
ภาพบรรยากาศการบรรยาย โครงการสุขภาพดี เป็นหน้าที่ของตนเอง ในหัวข้อเรื่อง "ลดน้ำตาล ด้วย Infused Water" บรรยายโดย คุณอัญญาณี อิศรางกูร ณ อยุธยา ในวันที่ 8 สิงหาคม 2560
(22 รูป)
คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาและผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญ บริจาคสิ่งของ ถวายพระราชวิสุทธิประชานาถ (ท่านเจ้าคุณอลงกต ติกฺขปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี ในวันที่ 3 สิงหาคม 2560
(14 รูป)
คณะผู้บริหารสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2560
(36 รูป)
งานเฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ภายในงานมีจัดกิจกรรมตักบาตรอาหารแห้ง พระสงฆ์จากวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก และจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพให้แก่ประชาชนทั่วไปและชุมชนใกล้เคียง
(244 รูป)
ภาพบรรยากาศการเสวนาวิชาการร่วมสมัย ครั้งที่ 7/2560 หัวข้อเรื่อง "แว่นตา progressive ใส่ยากจริงหรือ" โดย ดร.วุฒิพงษ์ พึงพิพัฒน์ อาจารย์คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 12.00-13.00 น.
(20 รูป)
พล.ท.นพ.มาโนชญ์ จันทรศร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการสุขภาพ ร่วมกับหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล รับมอบน้ำดื่มจากธนาคารกรุงเทพ เพื่อสนับสนุนงานเฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560
(12 รูป)
พล.ท.นพ.จุลเทพ ธีระธาดา ที่ปรึกษาคณะกรรมการการแพทย์ และที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา "ชุมชนสัมพันธ์คัพ ครั้งที่ 6" ในวันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560 ณ ลานกีฬาชุมชนหมู่บ้านพลับพลา 30 ไร่
(48 รูป)
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ในเรื่องการบริการผู้ป่วยนอก และการสร้างเสริมสุขภาพของคลินิกฯ ในวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 โดยมีพล.ท.นพ. มาโนชญ์ จันทรศร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการสุขภาพให้การต้อนรับ
(25 รูป)
ภาพบรรยากาศการตรวจประเมินระบบคุณภาพภายใน (IQA) ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 13-14 กรกฎคม 2560
(102 รูป)
ภาพบรรยากาศการอบรม "วิธีการใช้ยา G-Humurin (GensuPen)" เพื่อให้พยาบาลวิชาชีพสามารถให้คำแนะนำในการใช้ยาแก่ผู้ป่วยโรคเบาหวานได้อย่างถูกต้อง และเป็นแนวทางเดียวกัน ในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560
(35 รูป)

1234