ภาพบรรยากาศอบรมนิเทศพยาบาล วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559
(15 รูป)
ภาพบรรยากาศการเสวนาแพทย์เรื่อง "ความก้าวหน้าในการรักษาโรคมะเร็งเต้านม" โดย นพ.มาวิน วงศ์สายสุวรรณ ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
(12 รูป)
ภาพบรรยากาศ กิจกรรม "วันเบาหวานโลก เบาหวานรู้จัก เพื่อป้องกัน รู้ทันเพื่อควบคุม (Eyes On Diabetes) ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2559
(30 รูป)
ภาพบรรยากาศการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559
(16 รูป)
ภาพกิจกรรม "ไกลไขมัน ไกลโรค" โดยแผนกตรวจสุขภาพ ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559
(23 รูป)
ภาพบรรยากาศการประชุมการเตรียมงานวันที่ 5 ธันวาคม 2559 "โครงการน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมบริรักษ์อาคาร
(12 รูป)
อบรมบันทึกทางการพยาบาล ในวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2559
(15 รูป)
คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาจัดพิธีสงฆ์ "ปัณรสมวาร (ครบรอบ 15 วัน)" เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559
(22 รูป)
โครงการฝึกอบรมเยาวชนพัฒนา รุ่นที่ 203 ระหว่างวันที่ 22 - 24 ตุลาคม 2559 ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก
(48 รูป)
พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2559
(28 รูป)
คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาจัดพิธีสงฆ์ (ครบรอบ 7 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2559
(19 รูป)
ภาพบบรรยากาศเสวนาแพทย์ "เรื่อง Long term use of statin and dyslipidemia management " โดย นพ. เขตต์ ศรีประทักษ์ ในวันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2559 เวลา 12.00 – 13.00 น.
(13 รูป)
ภาพกิจกรรมอบรมดับเพลิง ในวันที่ 17 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00-16.00น.
(30 รูป)
คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา จัดพิธีถวายรดน้ำเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อเป็นการน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัยส่งพระดวงวิญญาณพระองค์เสด็จฯ สู่สวรรคาลัย เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 ชั้น 3 บริรักษ์อาคาร เวลา 14.00-17.00 น.
(43 รูป)
คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โดยมี ศ.เกียรติยศ นพ.สงคราม ทรัพย์เจริญ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2559 ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก
(29 รูป)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงบาตร เนื่องในโอกาสวันครบรอบ ๑๘ ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจิมแผ่นศิลาจำลอง และทรงเปิดศูนย์เอ็มอาร์ไอ (MRI) วันศุกร์ที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
(59 รูป)
ประชุมพนักงาน ประจำเดือน ตุลาคม 2559
(15 รูป)
ภาพบรรยากาศโครงการสุขภาพเชิงรุก "ความรู้เรื่องโภชนาการและการออกกำลังกาย"
(14 รูป)
รศ.นพ.สาธิต โหตระกิตย์ กรรมการผู้อำนวยการคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ร่วมงานถวายพวงมาลา วันมหิดล ในวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2559
(17 รูป)
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเปตอง ในวันพฤหัสที่ 22 กันยายน 2559 เวลา 15.30 น.
(14 รูป)
ภาพบรรยากาศบริจาคโลหิตถวายแม่ของแผ่นดิน" เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 23 กันยายน 2559 เวลา 09.00 - 15.00 น.
(7 รูป)
ภาพบรรยากาศ เสวนาแพทย์ "เรื่อง นวัตกรรมในการลดปวด" บรรยายโดย ศ.พญ.อารีรัตน์ สุพุทธิธาดา ในวันอังคารที่ 20 กันยายน 2559 เวลา 12.00 - 13.00 น.
(7 รูป)
ภาพยรรยากาศการตรวจประเมินเพื่อติดตามการจัดการระบบ ครั้งที่ 1 ในวันพุธที่ 21 กันยายน 2559 เวลา 08.30 - 17.00 น.
(16 รูป)
ภาพบรรยากาศการบรรยายเรื่อง "โรคไขมันฟอกตับ" บรรยายโดย นพ.สุขประเสริฐ จุฑากอเกียรติ ในวันพฤหัสที่ 22 กันยายน 2559 เวลา 10.00 - 11.30 น.
(16 รูป)
การเยี่ยมสำรวจของสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2559 เวลา 08.00 น. - 16.30 น.
(17 รูป)
ภาพกิจกรรมการอบรมหลักสูตรการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ ในวันที่ 2 และ 5 กันยายน 2559
(18 รูป)
รศ.นพ.สาธิต โหตระกิตย์ กรรมการผู้อำนวยการคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ร่วมแสดงความยินดีกับ ศ.คลินิกเกียรติคุณ ทพญ.ดร.ธีรลักษณ์ สุทธเสถียร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เนื่องในงานพิธีมอบครุยวิทยฐานะ ในวันที่ 31 สิงหาคม 2559
(31 รูป)
ตรวจสุขภาพประจำปี สำนักงานทรัพย์สินฯ ระหว่างวันที่ 5- 9 กันยายน 2559
(7 รูป)
ภาพบรรยากาศ กิจกรรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ รุ่นที่ 2/2559 วันที่ 25 - 26 สิงหาคม 2559
(19 รูป)
กองทัพอากาศ โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ เข้าเยี่ยมชมกิจการคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ในวันที่ 26 สิงหาคม 2559
(17 รูป)

1234