คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาจัดการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม และจัดกิจกรรมตักบาตรอาหารแห้ง พระสงฆ์จากวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก เพื่อเป็นการทำบุญวันเกิดให้กับพนักงานที่เกิดในเดือนกรกฎาคม ในวันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561

1