คณะผู้บริหารคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลฉลองอายุวัฒนมงคล ๘๐ ปี พระธรรมบัณฑิต (อภิพล อภิพโล) เจ้าอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก และกรรมการมหาเถรสมาคม ณ มณฑลพิธีศาลา ๑๐๐ ปี วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ในวันอังคารที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑

1