โครงการฝึกอบรมเยาวชนพัฒนา รุ่นที่ 205 ระหว่างวันที่ 6 - 8 ตุลาคม 2560 ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก

1234567891011