ภาพบรรยากาศการเสวนาแพทย์ เรื่อง "What Should Be first Choice after Metformin" โดย นพ.วนัส ไชยตรี ในวันอังคารที่ 24 มกราคม 2560

1