ภาพบรรยากาศพิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายใน "ชมรมเปตองและชมรมฟุตบอล" ประจำปี 2559 ในวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2559"

1