ภาพบรรยากาศประชุมพนักงาน สวัสดิการกองทุน ในวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559

1