คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาจัดพิธีสงฆ์ (ครบรอบ 50 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559

1