พล.ท.นพ.มาโนชญ์ จันทรศร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคม พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 25 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

1