ภาพบรรยากาศการเสวนาแพทย์เรื่อง "ความก้าวหน้าในการรักษาโรคมะเร็งเต้านม" โดย นพ.มาวิน วงศ์สายสุวรรณ ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559

1