ภาพบรรยากาศ กิจกรรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ รุ่นที่ 1/2559 วันที่ 19 - 20 เมษายน 2559
(55 รูป)
โครงการ "คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ห่วงใย ผู้สูงวัยแข็งแรง" วันที่ 4 เมษายน 2559
(33 รูป)
"สัมมนาภายนอกเรื่อง "การจัดทำแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์" วันที่ 16-17 มีนาคม 2559 ณ สามพราน ริเวอร์ไซด์ จ.นครปฐม"
(61 รูป)
โครงการ "ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม แบบพอเพียงสุขภาวะ เอาชนะโรคไร้เชื้อเรื้อรัง" ครั้งที่ 1 วันที่ 8 มีนาคม 2559
(28 รูป)
ผู้บริหาร พนักงานคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ร่วมงานสังสรรค์ประจำปี 2559
(40 รูป)
รศ.นพ.สาธิต โหตระกิตย์ กรรมการผู้อำนวยการ นำกระเช้าไปอวยพรเนื่องในวันปีใหม่ แด่ผู้มีอุปการะคุณ และเข้าเยี่ยมเยียนผู้นำชุมชนและกรรมการชุมชน 13 ชุมชน รอบคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา
(41 รูป)
วันหัวใจโลก วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2558 World Heart Day 2015
(8 รูป)
งานทำบุญ " วันทรงเจิม " วันที่ 29 กันยายน 2558
(27 รูป)
เปิดคลินิกทางเดินอาหารและตับ ชั้น 4 ตึกบวรเวชรักษ์ วันพุธที่ 9 กันยายน 2558
(23 รูป)
งานแสดงมุทิตาจิต ด้วยรักและผูกพัน ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.เหลือพร ปุณณกันต์ วันศุกร์ ที่ 11 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมบริรักษ์อาคาร ชั้น 3
(21 รูป)
กิจกรรมวันแม่ วันที่ 12 สิงหาคม 2558
(38 รูป)
วันที่ 7 กรกฎาคม 2558 คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท) จัดโครงการ "ชีพจรลงล้อ" ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) โดยคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาได้ให้บริการตรวจสุขภาพแก่ผู้มาร่วมงาน
(18 รูป)
วันต่อต้านยาเสพติด ในวันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2558 ณ ชุมชนหมู่บ้านพลับพลา 30 ไร่ และวิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
(51 รูป)
วันที่ 18 พฤษภาคม 2558 มีการตรวจ (ISO9001:2008) ครั้งที่ 3 จาก สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
(13 รูป)
งานกีฬาชุมชนสัมพันธ์คัพ ครั้งที่ 4 วันที่ 26 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2558 ณ ลานกีฬาชุมชนหมู่บ้านพลับพลา 30 ไร่
(23 รูป)
งานเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บริเวณลานหน้าอาคารราชเวชชาคาร คลินิกศูนย์แพทย์
(29 รูป)
เมื่อวันที่ 12 ม.ค.58 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด "อาคารราชเวชชาคาร" ณ คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา
(20 รูป)
กิจกรรมงานเลี้ยงประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 19 ธ.ค.57
(22 รูป)
งานเฉลิมพระเกียรติ 87 พรรษามหาราช ณ บริเวณลานหน้าอาคารราชเวชชาคาร คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา วันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม 2557
(28 รูป)
เมื่อวันที่ 24-26 ต.ค.57 คลินิกฯจัดโครงการค่ายเยาวชนจิตอาสาสัมพัมธ์ สร้างผู้นำสู่ความสำเร็จแก่เยาวชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนใกล้เคียง ณ รร.นายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก
(21 รูป)
เมื่อวันที่ 27 ต.ค.57 คลินิกฯ ได้จัดโครงการทุนการศึกษาสำหรับบุตรพนักงาน ประจำปี2557
(14 รูป)
เมื่อวันที่ 29 ก.ย.57 ได้จัดพิธีทำบุญประจำปี ในวันคล้ายวันครบรอบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้เสด็จพระราชดำเนิน คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา และทรงเจิมแผ่นศิลาฤกษ์
(12 รูป)
เมื่อวันที่ 25ก.ย.57 คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ร่วมกับสภากาชาดไทย รับบริจากโลหิตเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่3 ได้รับความสนใจจากแพทย์ พนักงาน และผู้รับบริการ เป็นจำนวนมาก
(13 รูป)
เมื่อวันที่ 27 ก.ย.57 คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ได้ร่วมกิจกรรม วันรณรงค์หัวใจโลก "“ประสานด้วยใจ เดินหน้าไปกับโลกสากล เพื่อยังผลให้ หัวใจแข็งแรง
(6 รูป)
กิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา มหาราชินี ณ บริเวณลานหน้าอาคารราชเวชชาคาร คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา วันที่ 12 ส.ค.57 โดยมีคณะผู้บริหาร คณะแพทย์ พนักงาน และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรม
(25 รูป)
คุณกรองสิญจน์ กนิษฐสุต เป็นประธานเปิดงาน วันแม่ 12 ส.ค.57 ณ โรงเรียนพระราม๙ กาญจนาภิเษก
(37 รูป)
เมื่อวันที่ 25 ก.ค.57 เวลา 13.00-14.00 น. คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาได้จัดพิธีลงนามโครงการ “บริการรักษาพยาบาล” ระหว่าง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) และ บริษัท บ้านบึงเวชกิจ จำกัด (คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ณ ห้องรับรองพิเศษ
(11 รูป)
เมื่อวันที่ 1 ก.ค.57 คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาร่วมกิจกรรม "โครงการหล่อเทียน-ถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี2557 ระหว่างวันที่ 1-10 ก.ค.57 ณ ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ลาดพร้าว - วัดสามัคคีธรรม
(9 รูป)
พิธีปิดการแข่งขันกีฬา "ชุมชนสัมพันธ์คัพ ครั้งที่3" เมื่อวันที่ 25 พ.ค.57 ณ สนามกีฬาชุมชนหมู่บ้านพลับพลา 30 ไร่
(35 รูป)
คลินิกฯให้การสนับสนุนอุปกรณ์สำนักงาน สน.วังทองหลาง ซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นสถานีนำร่องในการจัดตั้งสถานีชุมชน(โคบัง) เพื่อกระจายการบริการอย่างทั่วถึงและตอบสนองความต้องการของประชาชน
(2 รูป)

12