รับเข็มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559
(4 รูป)
ภาพบรรยากาศ การบรรยายเรื่อง "วัณโรคปอด" ป้องกัน-ดูแล-รักษา ได้อย่างไร? บรรยายโดย นพ.ยิ่งศักดิ์ ศุภนิตยานนท์ ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559
(9 รูป)
ภาพกิจกรรมโครงการ "ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม แบบพอเพียงสุขภาวะ เอาชนะโรคไร้เชื้อเรื้อรัง" ครั้งที่4 ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2559
(16 รูป)
วันที่ 11 กรกฎาคม 2559 กรรมการผู้อำนวยการร่วมงานประเพณีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2559 ณ หน้าศูนย์การค้าอินพีเรียลเวิลด์ ลาดพร้าว
(10 รูป)
ประชุมพนักงาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2559
(12 รูป)
ภาพบรรยากาศกิจกรรม "โครงการสมส่วนสมวัย" บรรยายโดย พญ.คุณสวรรยา เดชอุดม ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2559
(35 รูป)
รศ.นพ.สาธิต โหตระกิตย์ กรรมการผู้อำนวยการคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 1 หมาดเล็กรักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2559
(14 รูป)
คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาต้อนรับคณะกรรมการจากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมสำรวจเพื่อรองรับมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ในวันที่ 29 มิถุนายน 2559
(9 รูป)
ภาพบรรยากาศ การเสวนาวิชาการเรื่อง "Individualised approach to T2DM Management with DPP4 inhibitors" บรรยายโดย นพ.วนัส ไชยตรี ในวันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2559
(7 รูป)
ภาพบรรยากาศ การฝึกอบรมหลักสูตร "การเจาะเก็บตัวอย่างและวิธีการเจาะเลือดด้วยระบบสูญญากาศ" รุ่นที่ 1 ในวันที่ 28 มิถุนายน 2559
(6 รูป)
ภาพกิจกรรมอบรมค่านิยมบุคลากร (Core Values)
(27 รูป)
ภาพกิจกรรมโครงการ "ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม แบบพอเพียงสุขภาวะ เอาชนะโรคไร้เชื้อเรื้อรัง" ครั้งที่ 3 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2559
(15 รูป)
ภาพกิจกรรม คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาร่วมทำบุญ และบริจาคสิ่งของ ถวายวัดพระบาทน้ำพุ พระอุดมประชาทน (ท่านเจ้าคุณอลงกต) จังหวัดลพบุรี ในวันที่ 17 มิถุนายน 2559
(9 รูป)
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา "ชุมชนสัมพันธ์คัพ ครั้งที่ 5" วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2559 ณ ลานกีฬาชุมชนหมู่บ้านพลับพลา 30 ไร่
(10 รูป)
ภาพบรรยากาศ เสวนาวิชาการแพทย์ เรื่อง นวัตกรรมในการรักษาไข้หวัดใหญ่
(13 รูป)
ภาพบรรยากาศ การบรรยายเรื่อง "นวัตกรรมในการลดปวด" วันที่ 11 พฤษภาคม 2559
(16 รูป)
ภาพกิจกรรมโครงการ "ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม แบบพอเพียงสุขภาวะ เอาชนะโรคไร้เชื้อเรื้อรัง" ครั้งที่ 2 ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559
(21 รูป)
ภาพบรรยากาศพิธีรดน้ำขอพรผู้บริหาร ในวันที่ 29 เมษายน 2559
(66 รูป)
ภาพบรรยากาศ กิจกรรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ รุ่นที่ 1/2559 วันที่ 19 - 20 เมษายน 2559
(55 รูป)
โครงการ "คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ห่วงใย ผู้สูงวัยแข็งแรง" วันที่ 4 เมษายน 2559
(33 รูป)
"สัมมนาภายนอกเรื่อง "การจัดทำแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์" วันที่ 16-17 มีนาคม 2559 ณ สามพราน ริเวอร์ไซด์ จ.นครปฐม"
(61 รูป)
โครงการ "ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม แบบพอเพียงสุขภาวะ เอาชนะโรคไร้เชื้อเรื้อรัง" ครั้งที่ 1 วันที่ 8 มีนาคม 2559
(28 รูป)
ผู้บริหาร พนักงานคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ร่วมงานสังสรรค์ประจำปี 2559
(40 รูป)
รศ.นพ.สาธิต โหตระกิตย์ กรรมการผู้อำนวยการ นำกระเช้าไปอวยพรเนื่องในวันปีใหม่ แด่ผู้มีอุปการะคุณ และเข้าเยี่ยมเยียนผู้นำชุมชนและกรรมการชุมชน 13 ชุมชน รอบคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา
(41 รูป)
วันหัวใจโลก วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2558 World Heart Day 2015
(8 รูป)
งานทำบุญ " วันทรงเจิม " วันที่ 29 กันยายน 2558
(27 รูป)
เปิดคลินิกทางเดินอาหารและตับ ชั้น 4 ตึกบวรเวชรักษ์ วันพุธที่ 9 กันยายน 2558
(23 รูป)
งานแสดงมุทิตาจิต ด้วยรักและผูกพัน ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.เหลือพร ปุณณกันต์ วันศุกร์ ที่ 11 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมบริรักษ์อาคาร ชั้น 3
(21 รูป)
กิจกรรมวันแม่ วันที่ 12 สิงหาคม 2558
(38 รูป)
วันต่อต้านยาเสพติด ในวันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2558 ณ ชุมชนหมู่บ้านพลับพลา 30 ไร่ และวิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
(45 รูป)

12