ภาพกิจกรรมอบรมค่านิยมบุคลากร (Core Values)
(27 รูป)
ภาพกิจกรรมโครงการ "ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม แบบพอเพียงสุขภาวะ เอาชนะโรคไร้เชื้อเรื้อรัง" ครั้งที่ 3 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2559
(15 รูป)
ภาพกิจกรรมคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาร่วมทำบุญ และบริจาคสิ่งของ ถวายวัดพระบาทน้ำพุ พระอุดมประชาทน (ท่านเจ้าคุณอลงกต) จังหวัดลพบุรี ในวันที่ 17 มิถุนายน 2559
(9 รูป)
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา "ชุมชนสัมพันธ์คัพ ครั้งที่ 5" วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2559 ณ ลานกีฬาชุมชนหมู่บ้านพลับพลา 30 ไร่
(10 รูป)
ภาพบรรยากาศ เสวนาวิชาการแพทย์ เรื่อง นวัตกรรมในการรักษาไข้หวัดใหญ่
(13 รูป)
ภาพบรรยากาศ การบรรยายเรื่อง "นวัตกรรมในการลดปวด" วันที่ 11 พฤษภาคม 2559
(16 รูป)
ภาพกิจกรรมโครงการ "ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม แบบพอเพียงสุขภาวะ เอาชนะโรคไร้เชื้อเรื้อรัง" ครั้งที่ 2 ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559
(21 รูป)
ภาพบรรยากาศพิธีรดน้ำขอพรผู้บริหาร ในวันที่ 29 เมษายน 2559
(66 รูป)
ภาพบรรยากาศ กิจกรรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ รุ่นที่ 1/2559 วันที่ 19 - 20 เมษายน 2559
(55 รูป)
โครงการ "คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ห่วงใย ผู้สูงวัยแข็งแรง" วันที่ 4 เมษายน 2559
(33 รูป)
"สัมมนาภายนอกเรื่อง "การจัดทำแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์" วันที่ 16-17 มีนาคม 2559 ณ สามพราน ริเวอร์ไซด์ จ.นครปฐม"
(61 รูป)
โครงการ "ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม แบบพอเพียงสุขภาวะ เอาชนะโรคไร้เชื้อเรื้อรัง" ครั้งที่ 1 วันที่ 8 มีนาคม 2559
(28 รูป)
ผู้บริหาร พนักงานคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ร่วมงานสังสรรค์ประจำปี 2559
(40 รูป)
รศ.นพ.สาธิต โหตระกิตย์ กรรมการผู้อำนวยการ นำกระเช้าไปอวยพรเนื่องในวันปีใหม่ แด่ผู้มีอุปการะคุณ และเข้าเยี่ยมเยียนผู้นำชุมชนและกรรมการชุมชน 13 ชุมชน รอบคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา
(41 รูป)
วันหัวใจโลก วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2558 World Heart Day 2015
(8 รูป)
งานทำบุญ " วันทรงเจิม " วันที่ 29 กันยายน 2558
(27 รูป)
เปิดคลินิกทางเดินอาหารและตับ ชั้น 4 ตึกบวรเวชรักษ์ วันพุธที่ 9 กันยายน 2558
(23 รูป)
งานแสดงมุทิตาจิต ด้วยรักและผูกพัน ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.เหลือพร ปุณณกันต์ วันศุกร์ ที่ 11 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมบริรักษ์อาคาร ชั้น 3
(21 รูป)
กิจกรรมวันแม่ วันที่ 12 สิงหาคม 2558
(38 รูป)
วันต่อต้านยาเสพติด ในวันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2558 ณ ชุมชนหมู่บ้านพลับพลา 30 ไร่ และวิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
(45 รูป)
งานกีฬาชุมชนสัมพันธ์คัพ ครั้งที่ 4 วันที่ 26 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2558 ณ ลานกีฬาชุมชนหมู่บ้านพลับพลา 30 ไร่
(23 รูป)
งานเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บริเวณลานหน้าอาคารราชเวชชาคาร คลินิกศูนย์แพทย์
(29 รูป)
เมื่อวันที่ 12 ม.ค.58 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด "อาคารราชเวชชาคาร" ณ คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา
(20 รูป)
กิจกรรมงานเลี้ยงประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 19 ธ.ค.57
(19 รูป)
๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้จัดให้มีพิธีอัญเชิญองค์ครุฑขึ้นประดิษฐาน คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา จึงได้จัดพิธีครบรอบอัญเชิญองค์ครุฑ ณ อาคาร ๑ คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา เวลา ๐๙.๐๐ น.
(45 รูป)
พิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอาคารใหม่
(8 รูป)

1