ภาพบรรยากาศโครงการ พัฒนา "วัยซน" สู่ "พยาบาลน้อยจิตอาสา" ปลูกจิตสำนึก ร่วมส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยในชุมชน ในวันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนพระราม 9 กาญจนาภิเษก
(24 รูป)
ภาพบรรยากาศการประชุมรายงานผลการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน (Internal Survey) เพื่อเตรียมพร้อมรับการตรวจประเมิน 2nd Reaccreditation and Severance ISO 9001:2015 ในวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 บริรักษ์อาคาร
(18 รูป)
ภาพบรรยากาศการอบรม ในหัวข้อเรื่อง "เพิ่มประสิทธิภาพการคัดกรองและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย" ในวันที่ 10 - 11 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 บริรักษ์อาคาร
(21 รูป)
คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา จัดการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม และจัดกิจกรรมตักบาตรอาหารแห้ง พระสงฆ์จากวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก เพื่อเป็นการทำบุญวันเกิดให้พนักงานที่เกิดในเดือนพฤษภาคม ในวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561
(22 รูป)
ภาพบรรยากาศการบรรยายให้ความรู้ประชาชน ประจำปี 2561 ในหัวข้อเรื่อง "กินอย่างไร? ห่างไกลโรคหัวใจและอัมพาต" บรรยายโดย พญ.คุณสวรรยา เดชอุดม แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหัวใจและหลอดเลือด ในวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องสัมมนา ชั้น 3 บริรักษ์อาคาร
(14 รูป)
ภาพบรรยากาศการอบรม "การจัดสวัสดิการแรงงานในสถานประกอบกิจการ" วิทยากรผู้ให้การอบรมโดย คุณบุญธรรม ศรีสมาน นิติกรชำนาญการจากกรมสวัสดิการและคุุ้มครองแรงงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องสัมมนา ชั้น 3 บริรักษ์อาคาร
(26 รูป)
ภาพบรรยากาศ ประเพณี รดน้ำขอพร เทศกาลสงกรานต์ ในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ห้องสัมมนา ชั้น 3 บริรักษ์อาคาร
(81 รูป)
ภาพบรรยากาศการเสวนาวิชาการแพทย์ร่วมสมัย ครั้งที่ 3/2561 หัวข้อเรื่อง "ไข้หวัดใหญ่ป้องกันได้" บรรยายโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ยง ภู่วรวรรณ ในวันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 บริรักษ์อาคาร
(18 รูป)
ภาพบรรยากาศการบรรยาย โครงการสุขกาย สบายจิต ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ในหัวข้อเรื่อง "มณีเวช ศาสตร์การดูแลสุขภาพแบบพอเพียง" บรรยายโดย นพ.นพดล นิงสานนท์ ในวันที่ 10 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 บริรักษ์อาคาร
(12 รูป)
คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา จัดการประชุมประจำเดือนเมษายน และจัดกิจกรรมตักบาตรอาหารแห้ง พระสงฆ์จากวัดเทพลีลา เพื่อเป็นการทำบุญวันเกิดให้พนักงานที่เกิดในเดือนเมษายน ในวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561
(37 รูป)
ภาพบรรยากาศการบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง "ข้อดี - ข้อเสีย ของการคัดกรองมะเร็งเต้านม" บรรยายโดย นพ.มาวิน วงศ์สายสุวรรณ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญแผนกศัลยกรรม ในวันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 13.00 - 14.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารบริรักษ์อาคาร
(9 รูป)
ศ.เกียรติยศ นพ.สงคราม ทรัพย์เจริญ ประธานกรรมการบริหารฯ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร (อาหารแห้ง) พระสงฆ์ 10 รูป จากวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก ในงานเฉลิมพระเกียรติ 63 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561
(81 รูป)
ภาพบรรยากาศการบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง "โรคพาร์กินสัน คืออะไร" บรรยายโดย นพ.อัครวุฒิ วิริยเวชกุล ในวันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารบริรักษ์อาคาร
(16 รูป)
ภาพบรรยากาศ การบริจาคโลหิต ในโครงการ "จิตอาสา บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ" เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 ณ คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา
(40 รูป)
คณะนักทัศนมาตรศาสตร์จากประเทศภูฏาน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน "เรื่องเทคโนโลยีทางการแพทย์ในการให้บริการรักษาพยาบาลด้านจักษุ" ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 ณ คลินิกจักษุ คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา
(15 รูป)
ภาพบรรยากาศการบรรยายโครงการ สุขกาย สบายจิต ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ในหัวข้อเรื่อง "เคล็ดลับสำหรับการมีชีวิตยืนยาวและมีความสุข" บรรยายโดย ดร.นฤมล โชติเวช ในวันที่ 13 มีนาคม 2561
(10 รูป)
คณะผู้บริหารคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลฉลองอายุวัฒนมงคล ๘๐ ปี พระธรรมบัณฑิต (อภิพล อภิพโล) เจ้าอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก และกรรมการมหาเถรสมาคม ณ มณฑลพิธีศาลา ๑๐๐ ปี วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ในวันอังคารที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑
(19 รูป)
คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาจัดการประชุมประจำเดือนมีนาคม และจัดกิจกรรมตักบาตรอาหารแห้ง พระสงฆ์จากวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก เพื่อเป็นการทำบุญวันเกิดให้กับพนักงานที่เกิดในเดือนมีนาคม ในวันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561
(57 รูป)
ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร "การเตรียมและดูแลผู้ป่วยทำผ่าตัดและหัตถการที่ต้องใช้ยาระงับความรู้สึก" ในวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารราชเวชชาคาร
(25 รูป)
คณะผู้บริหารคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา นำโดย นพ.ธีรพล โตพันธานนท์ กรรมการผู้อำนวยการคลินิกฯ ลงเยี่ยมชุมชนเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ "บวร" กับประธานชุมชน ทั้ง 13 ชุมชน ในวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561
(20 รูป)
คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาจัดการประชุมประจำเดือนมกราคม และจัดกิจกรรมตักบาตรอาหารแห้ง พระสงฆ์จากวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก เพื่อเป็นการทำบุญวันเกิดให้กับพนักงานที่เกิดในเดือนมกราคมและเดือนกุมภาพันธ์ ในวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561
(60 รูป)
ศ.เกียรติยศ นพ.สงคราม ทรัพย์เจริญ รักษาการกรรมการผู้อำนวยการคลินิกฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “อบรมความรู้เชิงปฏิบัติการ เพื่อฟื้นฟูให้แก่แกนนำสุขภาพ ในวันที่ 25 ธันวาคม 2560
(217 รูป)
ภาพบรรยากาศ การบริจาคโลหิต“ทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ" ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00-15.00 น.
(65 รูป)
สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการของคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ในวันที่ 21 ธันวาคม 2560 โดยมี นพ.ธีรพล โตพันธานนท์ รองกรรมการผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับและร่วมประชุม
(23 รูป)
ภาพบรรยากาศเสวนาวิชาการแพทย์ร่วมสมัย ครั้งที่ 12/2560 หัวข้อเรื่อง Challenges in the Medical Management of Reflux Symptoms: What’s New? โดย นพ.ธรณัส กระต่ายทอง ในวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560
(27 รูป)
คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาจัดโครงการฝึกอบรมยุวชนพัฒนา ครั้งที่ 8 นักเรียนโรงเรียนพระราม 9 กาญจนาภิเษก ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ในวันที่ 16-17 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนพระราม 9 กาญจนาภิเษก
(35 รูป)
ภาพบรรยากาศการบรรยายเรื่อง "การรักษาการมีบุตรยาก" บรรยายโดย พ.ต.อ.นพ.วีรวัฒน์ วิภาตวิทย์ ในวันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560
(9 รูป)
ภาพบรรยากาศการอบรม "หลักสูตรรู้เท่าทันพิษภัยของยาเสพติด และกฎหมายว่าด้วยการลงโทษ" ในวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560
(37 รูป)
นพ.ธีรพล โตพันธานนท์ รองกรรมการผู้อำนวยการคลินิกฯ เป็นประธานในพิธีปิด การแข่งขันกีฬาภายใน ชมรมเปตอง และชมรมเทเบิลเทนนิส ในวันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560
(80 รูป)
ภาพบรรยากาศ วันบวงสรวงองค์ครุฑ ในวันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2560
(87 รูป)

1234