24 มีนาคม วันวัณโรคโลก ทางคลินิกฯ ได้จัดนิทรรศการเพื่อรณรงค์และให้ความรู้ ตั้งแต่วันที่ 24-31 มี.ค.57
(4 รูป)
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2557 คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา มีการทำบุญเลี้ยงพระ ณ อาคารราชเวชชาคาร
(18 รูป)
คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาได้รับมอบประกาศนียบัตร จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) โดยมี พล.อ.นพ.อิสสระชัย จุลโมกข์ เป็นตัวแทนรับมอบ ในวันที่ 11 มีนาคม 2557 ณ อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี
(8 รูป)
กิจกรรม เลี้ยงปีใหม่ "มนต์รัก คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา" วันที่ 20 ธ.ค.56
(45 รูป)
เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 56 คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา จัดกิจกรรม "เฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา มหาราชา" ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆมากมาย
(41 รูป)
กิจกรรม "โครงการ HA Rally Day2013 ตั้งแต่วันที่ 6-8 พ.ย.56
(35 รูป)
"ค่ายเยาวชนจิตอาสาสัมพันธ์ สร้างผู้นำ สู่ความสำเร็จ" ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วันที่25 ต.ค. - 27 ต.ค. 56
(37 รูป)
มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน2556
(6 รูป)
วันไข้เลือดออก
(11 รูป)
สัมมนาแพทย์ เขาใหญ่
(22 รูป)
กิจกรรม ๑๒ สิงหา เฉลิมพระเกียรติ ๘๑ พรรษามหาราชินี
(22 รูป)
คุณกรองสิญจน์ กนิษฐสุต เป็นประธานเปิดงาน วันแม่ 12 ส.ค. ณ ร.ร.พระราม๙ กาญจนาภิเษก
(32 รูป)
๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้จัดให้มีพิธีอัญเชิญองค์ครุฑขึ้นประดิษฐาน คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา จึงได้จัดพิธีครบรอบอัญเชิญองค์ครุฑ ณ อาคาร ๑ คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา เวลา ๐๙.๐๐ น.
(45 รูป)
พิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอาคารใหม่
(8 รูป)

1