เมื่อวันที่ 12 ม.ค.58 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด "อาคารราชเวชชาคาร" ณ คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา
(20 รูป)
กิจกรรมงานเลี้ยงประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 19 ธ.ค.57
(22 รูป)
งานเฉลิมพระเกียรติ 87 พรรษามหาราช ณ บริเวณลานหน้าอาคารราชเวชชาคาร คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา วันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม 2557
(28 รูป)
เมื่อวันที่ 24-26 ต.ค.57 คลินิกฯจัดโครงการค่ายเยาวชนจิตอาสาสัมพัมธ์ สร้างผู้นำสู่ความสำเร็จแก่เยาวชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนใกล้เคียง ณ รร.นายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก
(21 รูป)
เมื่อวันที่ 27 ต.ค.57 คลินิกฯ ได้จัดโครงการทุนการศึกษาสำหรับบุตรพนักงาน ประจำปี2557
(14 รูป)
เมื่อวันที่ 29 ก.ย.57 ได้จัดพิธีทำบุญประจำปี ในวันคล้ายวันครบรอบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้เสด็จพระราชดำเนิน คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา และทรงเจิมแผ่นศิลาฤกษ์
(12 รูป)
เมื่อวันที่ 25ก.ย.57 คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ร่วมกับสภากาชาดไทย รับบริจากโลหิตเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่3 ได้รับความสนใจจากแพทย์ พนักงาน และผู้รับบริการ เป็นจำนวนมาก
(13 รูป)
เมื่อวันที่ 27 ก.ย.57 คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ได้ร่วมกิจกรรม วันรณรงค์หัวใจโลก "“ประสานด้วยใจ เดินหน้าไปกับโลกสากล เพื่อยังผลให้ หัวใจแข็งแรง
(6 รูป)
กิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา มหาราชินี ณ บริเวณลานหน้าอาคารราชเวชชาคาร คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา วันที่ 12 ส.ค.57 โดยมีคณะผู้บริหาร คณะแพทย์ พนักงาน และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรม
(25 รูป)
คุณกรองสิญจน์ กนิษฐสุต เป็นประธานเปิดงาน วันแม่ 12 ส.ค.57 ณ โรงเรียนพระราม๙ กาญจนาภิเษก
(37 รูป)
เมื่อวันที่ 25 ก.ค.57 เวลา 13.00-14.00 น. คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาได้จัดพิธีลงนามโครงการ “บริการรักษาพยาบาล” ระหว่าง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) และ บริษัท บ้านบึงเวชกิจ จำกัด (คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ณ ห้องรับรองพิเศษ
(11 รูป)
เมื่อวันที่ 1 ก.ค.57 คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาร่วมกิจกรรม "โครงการหล่อเทียน-ถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี2557 ระหว่างวันที่ 1-10 ก.ค.57 ณ ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ลาดพร้าว - วัดสามัคคีธรรม
(9 รูป)
พิธีปิดการแข่งขันกีฬา "ชุมชนสัมพันธ์คัพ ครั้งที่3" เมื่อวันที่ 25 พ.ค.57 ณ สนามกีฬาชุมชนหมู่บ้านพลับพลา 30 ไร่
(35 รูป)
คลินิกฯให้การสนับสนุนอุปกรณ์สำนักงาน สน.วังทองหลาง ซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นสถานีนำร่องในการจัดตั้งสถานีชุมชน(โคบัง) เพื่อกระจายการบริการอย่างทั่วถึงและตอบสนองความต้องการของประชาชน
(2 รูป)
เมื่อวันที่ 10 พ.ค.57 สมาคมฯ FARA โดย อ.คณาทัต จันทร์ศิริ และกลุ่มสาธิตประสานมิตร รุ่น11 โดยประธานรุ่น อ.ไพโรจน์ ลิ้มจรูญ ปรารถนาบริจาคอุปกรณ์ช่วยชีวิต
(2 รูป)
กิจกรรม โครงการ "ฝ่าวิกฤต พิชิตอ้วน พิชิตพุง คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา" การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค สำหรับผู้บริหารและพนักงาน ที่ผลตรวจระดับไขมันในเลือดสูง ต่อเนื่อง2ปี เพื่อป้องกันการเกิดโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในอนาคต
(13 รูป)
เมื่อวันที่ 25 เม.ย.57 คลินิกฯ ได้จัดกิจกรรม รดน้ำขอพรผู้บริหาร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกิจกรรม
(23 รูป)
คุณสุวดี อนันตเดโชชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอคแทรนซิสเต็มส์ จำกัด มีจิตศรัทธามอบเปียนโน ใช้ในกิจกรรมดนตรีบำบัด ของคลินิกฯ
(4 รูป)
24 มีนาคม วันวัณโรคโลก ทางคลินิกฯ ได้จัดนิทรรศการเพื่อรณรงค์และให้ความรู้ ตั้งแต่วันที่ 24-31 มี.ค.57
(4 รูป)
เมื่อวันที่ 20 มี.ค 57 คลินิกฯ มีการทำบุญเลี้ยงพระ ณ อาคารราชเวชชาคาร
(18 รูป)
คลินิกฯ ได้รับมอบประกาศนียบัตร จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) โดยมี พล.อ.นพ.อิสสระชัย จุลโมกข์ เป็นตัวแทนรับมอบ ในวันที่ 11 มี.ค.57 ณ อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี
(8 รูป)
๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้จัดให้มีพิธีอัญเชิญองค์ครุฑขึ้นประดิษฐาน คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา จึงได้จัดพิธีครบรอบอัญเชิญองค์ครุฑ ณ อาคาร ๑ คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา เวลา ๐๙.๐๐ น.
(45 รูป)
พิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอาคารใหม่
(8 รูป)

1