รศ.นพ.สาธิต โหตระกิตย์ กรรมการผู้อำนวยการคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ร่วมงานถวายพวงมาลา วันมหิดล ในวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2559
(17 รูป)
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเปตอง ในวันพฤหัสที่ 22 กันยายน 2559 เวลา 15.30 น.
(18 รูป)
ภาพบรรยากาศบริจาคโลหิตถวายแม่ของแผ่นดิน" เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 23 กันยายน 2559 เวลา 09.00 - 15.00 น.
(7 รูป)
ภาพบรรยากาศ เสวนาแพทย์ "เรื่อง นวัตกรรมในการลดปวด" บรรยายโดย ศ.พญ.อารีรัตน์ สุพุทธิธาดา ในวันอังคารที่ 20 กันยายน 2559 เวลา 12.00 - 13.00 น.
(7 รูป)
ภาพยรรยากาศการตรวจประเมินเพื่อติดตามการจัดการระบบ ครั้งที่ 1 ในวันพุธที่ 21 กันยายน 2559 เวลา 08.30 - 17.00 น.
(21 รูป)
ภาพบรรยากาศการบรรยายเรื่อง "โรคไขมันฟอกตับ" บรรยายโดย นพ.สุขประเสริฐ จุฑากอเกียรติ ในวันพฤหัสที่ 22 กันยายน 2559 เวลา 10.00 - 11.30 น.
(16 รูป)
การเยี่ยมสำรวจของสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2559 เวลา 08.00 น. - 16.30 น.
(17 รูป)
ภาพกิจกรรมการอบรมหลักสูตรการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ ในวันที่ 2 และ 5 กันยายน 2559
(26 รูป)
รศ.นพ.สาธิต โหตระกิตย์ กรรมการผู้อำนวยการคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ร่วมแสดงความยินดีกับ ศ.คลินิกเกียรติคุณ ทพญ.ดร.ธีรลักษณ์ สุทธเสถียร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เนื่องในงานพิธีมอบครุยวิทยฐานะ ในวันที่ 31 สิงหาคม 2559
(35 รูป)
ตรวจสุขภาพประจำปี สำนักงานทรัพย์สินฯ ระหว่างวันที่ 5- 9 กันยายน 2559
(7 รูป)
ภาพบรรยากาศ กิจกรรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ รุ่นที่ 2/2559 วันที่ 25 - 26 สิงหาคม 2559
(32 รูป)
กองทัพอากาศ โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ เข้าเยี่ยมชมกิจการคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ในวันที่ 26 สิงหาคม 2559
(22 รูป)
ภาพกิจกรรมโครงการ "สร้างเสริมสุขภาพและพัฒนาการของเด็กแรกเกิด-5 ปี" ในวันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00 - 12.00 น.
(27 รูป)
ภาพบรรยากาศการบรรยายเรื่อง "โรคแพ้ภูมิตัวเอง" บรรยายโดย พ.ท.นพ.ชาติวุฒิ ค้ำชู ในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559
(13 รูป)
ภาพบรรยากาศ เสวนาแพทย์ "Top 5 Referred Retinal Diseases" บรรยายโดย พญ.อัจฉรา อัมพรพฤติ ในวันที่ 16 สิงหาคม 2559
(16 รูป)
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเปตอง 16 สิงหาคม 2559
(15 รูป)
งานเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชินี ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559
(62 รูป)
ภาพกิจกรรมโครงการ "ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม แบบพอเพียงสุขภาวะ เอาชนะโรคไร้เชื้อเรื้อรัง" ครั้งที่ 5 ในวันที่ 9 สิงหาคม 2559
(13 รูป)
"พัฒนาวัยซน สู่ พยาบาลน้อยจิตอาสา" ในวันที่ 6 สิงหาคม 2559
(48 รูป)
อบรมภายใน คัดกรองผู้ป่วยเบื้องต้น วันที่ 5 สิงหาคม 2559
(18 รูป)
อบรมหลักสูตรการบริหารความเสี่ยง วันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2559
(33 รูป)
วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ร่วมจัดซุ้มนิทรรศการ ตรวจสุขภาพ โครงการสัมมนา ปันน้ำใจสร้างสุขในสังคม ตามแนวพระราชดำริ "บวร" ณ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
(4 รูป)
ตรวจประเมินคณภาพภายใน (Internal Audit) วันที่ 27 - 29 กรกฎาคม 2559
(18 รูป)
"พิธีปิดการแข่งขันกีฬา "ชุมชนสัมพันธ์คัพ ครั้งที่ 5" วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2559 ณ ลานกีฬาชุมชนหมู่บ้านพลับพลา 30 ไร่"
(46 รูป)
รับเข็มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559
(4 รูป)
ภาพบรรยากาศ การบรรยายเรื่อง "วัณโรคปอด" ป้องกัน-ดูแล-รักษา ได้อย่างไร? บรรยายโดย นพ.ยิ่งศักดิ์ ศุภนิตยานนท์ ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559
(9 รูป)
ภาพกิจกรรมโครงการ "ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม แบบพอเพียงสุขภาวะ เอาชนะโรคไร้เชื้อเรื้อรัง" ครั้งที่4 ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2559
(16 รูป)
วันที่ 11 กรกฎาคม 2559 กรรมการผู้อำนวยการร่วมงานประเพณีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2559 ณ หน้าศูนย์การค้าอินพีเรียลเวิลด์ ลาดพร้าว
(10 รูป)
ประชุมพนักงาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2559
(12 รูป)
ภาพบรรยากาศกิจกรรม "โครงการสมส่วนสมวัย" บรรยายโดย พญ.คุณสวรรยา เดชอุดม ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2559
(35 รูป)

12