คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาจัดพิธีสงฆ์ (ครบรอบ 100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560
(32 รูป)
ภาพกิจกรรมบรรยายเรื่อง "การป้องกันด้วยการให้วัคซีนในผู้ป่วยโรคหัวใจ" โดย นพ.ปกรณ์ โล่ห์เลขา ในวันพฤหัสที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560
(16 รูป)
ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตรการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ รุ่นที่ 3,4 ในวันพฤหัสที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 และ วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น.
(13 รูป)
ภาพบรรยากาศการเสวนาแพทย์ เรื่อง "What Should Be first Choice after Metformin" โดย นพ.วนัส ไชยตรี ในวันอังคารที่ 24 มกราคม 2560
(13 รูป)
ภาพบรรยากาศ กิจกรรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ รุ่นที่ 1/2560 วันที่ 16 - 17 มกราคม 2560
(21 รูป)
ภาพบรรยากาศบริจาคโลหิตถวายแม่ของแผ่นดิน" เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 23 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 - 15.00 น.
(11 รูป)
ภาพบรรยากาศพิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายใน "ชมรมเปตองและชมรมฟุตบอล" ประจำปี 2559 ในวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2559"
(24 รูป)
ภาพบรรยากาศ กิจกรรมจิตอาสาเพื่อสาธารณประโยชน์ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559
(45 รูป)
ภาพบรรยากาศ วันบวงสรวงองค์ครุฑ ในวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559
(20 รูป)
ภาพบรรยากาศประชุมพนักงาน สวัสดิการกองทุน ในวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559
(13 รูป)
ภาพกิจกรรม บรรยาย เรื่อง "โรคหัวใจที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ" ในวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2559
(14 รูป)
คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาจัดพิธีสงฆ์ (ครบรอบ 50 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559
(20 รูป)
โครงการน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดย คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา 5 ธันวาคม 2559
(60 รูป)
งานแถลงข่าวโครงการน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2559
(31 รูป)
คณะศึกษาดูงานจากศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559
(25 รูป)
อบรมหลักสูตร รู้เท่าทันยาเสพติดและกฎหมายว่าด้วยเรื่องยาเสพติด ในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2559
(11 รูป)
พล.ท.นพ.มาโนชญ์ จันทรศร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคม พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 25 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
(5 รูป)
ภาพกิจกรรมโครงการ "ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม แบบพอเพียงสุขภาวะ เอาชนะโรคไร้เชื้อเรื้อรัง" ครั้งที่ 8 ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559
(6 รูป)
ภาพบรรยากาศอบรมนิเทศพยาบาล วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559
(15 รูป)
ภาพบรรยากาศการเสวนาแพทย์เรื่อง "ความก้าวหน้าในการรักษาโรคมะเร็งเต้านม" โดย นพ.มาวิน วงศ์สายสุวรรณ ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
(12 รูป)
ภาพบรรยากาศ กิจกรรม "วันเบาหวานโลก เบาหวานรู้จัก เพื่อป้องกัน รู้ทันเพื่อควบคุม (Eyes On Diabetes) ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2559
(30 รูป)
ภาพบรรยากาศการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559
(16 รูป)
ภาพกิจกรรม "ไกลไขมัน ไกลโรค" โดยแผนกตรวจสุขภาพ ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559
(23 รูป)
ภาพบรรยากาศการประชุมการเตรียมงานวันที่ 5 ธันวาคม 2559 "โครงการน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมบริรักษ์อาคาร
(12 รูป)
อบรมบันทึกทางการพยาบาล ในวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2559
(15 รูป)
คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาจัดพิธีสงฆ์ "ปัณรสมวาร (ครบรอบ 15 วัน)" เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559
(22 รูป)
โครงการฝึกอบรมเยาวชนพัฒนา รุ่นที่ 203 ระหว่างวันที่ 22 - 24 ตุลาคม 2559 ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก
(48 รูป)
พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2559
(28 รูป)
คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาจัดพิธีสงฆ์ (ครบรอบ 7 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2559
(19 รูป)
ภาพบบรรยากาศเสวนาแพทย์ "เรื่อง Long term use of statin and dyslipidemia management " โดย นพ. เขตต์ ศรีประทักษ์ ในวันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2559 เวลา 12.00 – 13.00 น.
(13 รูป)

123