คณะนักทัศนมาตรศาสตร์จากประเทศภูฏาน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน "เรื่องเทคโนโลยีทางการแพทย์ในการให้บริการรักษาพยาบาลด้านจักษุ" ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 ณ คลินิกจักษุ คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา
(15 รูป)
ภาพบรรยากาศการบรรยายโครงการ สุขกาย สบายจิต ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ในหัวข้อเรื่อง "เคล็ดลับสำหรับการมีชีวิตยืนยาวและมีความสุข" บรรยายโดย ดร.นฤมล โชติเวช ในวันที่ 13 มีนาคม 2561
(10 รูป)
คณะผู้บริหารคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลฉลองอายุวัฒนมงคล ๘๐ ปี พระธรรมบัณฑิต (อภิพล อภิพโล) เจ้าอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก และกรรมการมหาเถรสมาคม ณ มณฑลพิธีศาลา ๑๐๐ ปี วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ในวันอังคารที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑
(19 รูป)
คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาจัดการประชุมประจำเดือนมีนาคม และจัดกิจกรรมตักบาตรอาหารแห้ง พระสงฆ์จากวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก เพื่อเป็นการทำบุญวันเกิดให้กับพนักงานที่เกิดในเดือนมีนาคม ในวันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561
(57 รูป)
ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร "การเตรียมและดูแลผู้ป่วยทำผ่าตัดและหัตถการที่ต้องใช้ยาระงับความรู้สึก" ในวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารราชเวชชาคาร
(25 รูป)
คณะผู้บริหารคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา นำโดย นพ.ธีรพล โตพันธานนท์ กรรมการผู้อำนวยการคลินิกฯ ลงเยี่ยมชุมชนเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ "บวร" กับประธานชุมชน ทั้ง 13 ชุมชน ในวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561
(20 รูป)
คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาจัดการประชุมประจำเดือนมกราคม และจัดกิจกรรมตักบาตรอาหารแห้ง พระสงฆ์จากวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก เพื่อเป็นการทำบุญวันเกิดให้กับพนักงานที่เกิดในเดือนมกราคมและเดือนกุมภาพันธ์ ในวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561
(60 รูป)
ศ.เกียรติยศ นพ.สงคราม ทรัพย์เจริญ รักษาการกรรมการผู้อำนวยการคลินิกฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “อบรมความรู้เชิงปฏิบัติการ เพื่อฟื้นฟูให้แก่แกนนำสุขภาพ ในวันที่ 25 ธันวาคม 2560
(217 รูป)
ภาพบรรยากาศ การบริจาคโลหิต“ทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ" ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00-15.00 น.
(65 รูป)
สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการของคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ในวันที่ 21 ธันวาคม 2560 โดยมี นพ.ธีรพล โตพันธานนท์ รองกรรมการผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับและร่วมประชุม
(23 รูป)
ภาพบรรยากาศเสวนาวิชาการแพทย์ร่วมสมัย ครั้งที่ 12/2560 หัวข้อเรื่อง Challenges in the Medical Management of Reflux Symptoms: What’s New? โดย นพ.ธรณัส กระต่ายทอง ในวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560
(27 รูป)
คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาจัดโครงการฝึกอบรมยุวชนพัฒนา ครั้งที่ 8 นักเรียนโรงเรียนพระราม 9 กาญจนาภิเษก ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ในวันที่ 16-17 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนพระราม 9 กาญจนาภิเษก
(35 รูป)
ภาพบรรยากาศการบรรยายเรื่อง "การรักษาการมีบุตรยาก" บรรยายโดย พ.ต.อ.นพ.วีรวัฒน์ วิภาตวิทย์ ในวันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560
(9 รูป)
ภาพบรรยากาศการอบรม "หลักสูตรรู้เท่าทันพิษภัยของยาเสพติด และกฎหมายว่าด้วยการลงโทษ" ในวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560
(37 รูป)
นพ.ธีรพล โตพันธานนท์ รองกรรมการผู้อำนวยการคลินิกฯ เป็นประธานในพิธีปิด การแข่งขันกีฬาภายใน ชมรมเปตอง และชมรมเทเบิลเทนนิส ในวันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560
(80 รูป)
ภาพบรรยากาศ วันบวงสรวงองค์ครุฑ ในวันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2560
(87 รูป)
ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรม "เหลียวหลัง แลหน้า ศูนย์แพทย์พัฒนา" ครั้งที่ 2/2560 ในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560
(147 รูป)
พิธีทำบุญตักบาตร พิธีสงฆ์ และกิจกรรมสุขภาพ ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2560
(133 รูป)
ภาพบรรยากาศ กิจกรรม "เหลียวหลัง แลหน้า ศูนย์แพทย์พัฒนา" ครั้งที่ 1/2560 ในวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560
(69 รูป)
ศ.เกียรติยศ นพ.สงคราม ทรัพย์เจริญ รักษาการกรรมการผู้อำนวยการคลินิกฯ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ "MDC Quality Fair" ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560
(134 รูป)
นพ.ธีรพล โตพันธานนท์ รองกรรมการผู้อำนวยการคลินิกฯ เป็นประธานในพิธีเปิด การแข่งขันกีฬา “เทเบิลเทนนิส สัมพันธ์คัพ” ครั้งที่ 2/2560 วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560
(36 รูป)
ภาพบรรยากาศ การอบรมให้ความรู้เรื่อง การฉีดวัคซีนป้องกันไข้เลือดออก ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
(11 รูป)
พล.ท.นพ.มาโนชญ์ จันทรศร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการสุขภาพ เป็นตัวแทนคลินิกฯ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันคล้ายวันสมเด็จพระมหาธีราชเจ้า ในวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
(23 รูป)
แผนกสื่อสารองค์กรเป็นตัวแทนคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา เข้าร่วมพิธีทำบุญ เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี การสถาปนาสำนักงานเขตวังทองหลาง ในวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560
(9 รูป)
ภาพบรรยากาศ "การซ้อมอพยพหนีไฟ" ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560
(75 รูป)
ภาพบรรยากาศการอบรม หลักสูตร "การดับเพลิงเบื้องต้น" ในวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2560
(10 รูป)
ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support:BLS) ในวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2560
(88 รูป)
ภาพบรรยากาศกิจกรรม "วันเบาหวานโลก" ในวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560
(80 รูป)
ศ.เกียรติยศ นพ.สงคราม ทรัพย์เจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสิ่งแวดล้อมถูกสุขอนามัย พลังงานถูกใช้ อย่างเหมาะสม ในวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2560
(87 รูป)
ภาพบรรยากาศการอบรมบันทึกทางการพยาบาล ในวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560
(62 รูป)

1234