แพทย์ทั้งหมด
 
 

คลิ้กชื่อแพทย์เพื่อดูรายละเอียด
 
วันตรวจ ชื่อแพทย์ผู้ตรวจ เวลาตรวจ เฉพาะทาง หมายเหตุ
กรุณาเลือกสาขาโรค
ไม่มีข้อมูลแพทย์
โทรศัพท์ : 0-2105-0345, 0-2308-7600
โปรดโทรศัพท์นัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
ทันตกรรม 4002 ไตเทียม 1301, 1302
กายภาพ 1503, 1509