สาขาโรค :

สาขาโรค : สูติ-นรีเวช
   

คลิ้กชื่อแพทย์เพื่อดูรายละเอียด
 
วันตรวจ ชื่อแพทย์ผู้ตรวจ เวลาตรวจ เฉพาะทาง หมายเหตุ
จันทร์ พล.ต.นพ. กนธีร์ สังขวาสี 10:00 - 12:00 สูติ-นรีเวชทั่วไป
นต.หญิง พญ. ณัฐยา รัชตะวรรณ 09:30 - 12:00 สูติ-นรีเวชทั่วไป สัปดาห์ที่ 1 , 3 ของเดือน
พล.ต.นพ. ศิริพงษ์ เหราบัตย์ 08:30 - 11:30 วัยทองหญิง ,สูติ
พญ. สุขตา สิริวันต์ 09:00 - 12:00 สูติ-นรีเวชทั่วไป
อังคาร นพ. บุณลอ ศรีพยัตต์ 09:00 - 12:00 สูติ-นรีเวชทั่วไป
พญ. ศรีริน สินธุภัค 08:00 - 12:00 วัยทองหญิง
ศ.พญ. อุรุษา เทพพิสัย 09:30 - 12:00 วัยทองหญิง
รศ.พญ. เสริมศรี สินธวานนท์ 09:00 - 12:00 สูติ-นรีเวชทั่วไป
พุธ พล.ต.นพ. กนธีร์ สังขวาสี 09:00 - 12:00 สูติ-นรีเวชทั่วไป
นพ. วงศ์กุลพัทธ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 10:00 - 12:00 สูติ-นรีเวชทั่วไป
พญ. ศรีริน สินธุภัค 08:00 - 12:00 วัยทองหญิง
พญ.คุณหญิง สำรวย โมกขมรรคกุล 09:30 - 11:30 สูติ-นรีเวชทั่วไป
พฤหัสบดี นพ. บุณลอ ศรีพยัตต์ 09:00 - 00:00 สูติ-นรีเวชทั่วไป
นพ. วงศ์กุลพัทธ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 10:00 - 12:00 สูติ-นรีเวชทั่วไป
พล.ต.นพ. ศิริพงษ์ เหราบัตย์ 08:30 - 11:30 วัยทองหญิง ,สูติ
พญ. สุขตา สิริวันต์ 09:00 - 12:00 สูติ-นรีเวชทั่วไป
ศุกร์ พญ. ศรีริน สินธุภัค 08:00 - 12:00 วัยทองหญิง
พล.ต.นพ. ศิริพงษ์ เหราบัตย์ 08:30 - 12:00 วัยทองหญิง ,สูติ
พญ. สุขตา สิริวันต์ 09:00 - 12:00 สูติ-นรีเวชทั่วไป
ศ.พญ. อุรุษา เทพพิสัย 09:30 - 12:00 วัยทองหญิง
เสาร์ พล.ต.นพ. กนธีร์ สังขวาสี 09:00 - 12:00 สูติ-นรีเวชทั่วไป เฉพาะสัปดาห์ที่ 2 ,4 และ 5 ของเดือน
นพ. รุ่งเลิศ อิงคนันท์ 09:00 - 12:00 สัปดาห์ที่ 1,3 ของเดือน
นพ. วรพล ชีรณานนท์ 09:00 - 12:00 สูติ-นรีเวชทั่วไป
พล.ต.นพ. ศิริพงษ์ เหราบัตย์ 08:30 - 12:00 วัยทองหญิง ,สูติ
พญ. สุขตา สิริวันต์ 09:00 - 12:00 สูติ-นรีเวชทั่วไป
อาทิตย์ พญ. สุขตา สิริวันต์ 09:00 - 12:00 สูติ-นรีเวชทั่วไป
พ.อ.นพ. เกรียงศักดิ์ ศิริศักดิ์พาณิชย์ 09:00 - 12:00
นพ. เมธาพันธ์ กิจพรธีรานันท์ 08:30 - 12:00 สูติ-นรีเวชทั่วไป
พญ. เยาวนา ธนะพัฒน์ 08:00 - 13:00 สูติ-นรีเวชทั่วไป

จันทร์ พล.ต.นพ. กนธีร์ สังขวาสี 13:00 - 17:00 สูติ-นรีเวชทั่วไป
นพ. วรพล ชีรณานนท์ 13:00 - 16:00 สูติ-นรีเวชทั่วไป
พญ. ศรีริน สินธุภัค 17:00 - 20:00 วัยทองหญิง
นพ. สุเทพ วงศ์แพทย์ 13:00 - 14:00 สูติ-นรีเวชทั่วไป
อังคาร พล.ต.นพ. กนธีร์ สังขวาสี 13:00 - 20:00 สูติ-นรีเวชทั่วไป
นพ. วรพล ชีรณานนท์ 13:00 - 16:00 สูติ-นรีเวชทั่วไป
พ.ต.อ.นพ. วีรวัฒน์ วิภาตวิทย์ 16:00 - 17:00 วัยทอง, มีบุตรยาก
พ.อ.นพ. สุรพันธ์ สัจจปาละ 17:00 - 20:00
นพ. อัศวิน อุทัยจันทร์ 14:00 - 16:00 สั่งยาแทน พ.หะทัย/พ.อุรุษาได้
ศ.พญ. อุรุษา เทพพิสัย 13:00 - 16:00 วัยทองหญิง
พุธ พล.ต.นพ. กนธีร์ สังขวาสี 13:00 - 17:00 สูติ-นรีเวชทั่วไป
นพ. รุ่งเลิศ อิงคนันท์ 17:00 - 20:00
นพ. สุรชัย พิพัฒนกุลชัย 13:00 - 16:00
นพ. สุเทพ วงศ์แพทย์ 13:00 - 14:00 สูติ-นรีเวชทั่วไป
นพ. อัศวิน อุทัยจันทร์ 14:00 - 16:00 สั่งยาแทน พ.หะทัย/พ.อุรุษาได้
ผศ.ดร.พญ. อารีย์พรรณ โสภณสฤษฎ์สุข 17:00 - 19:00 เริ่มออกตรวจ 7 มกราคม 2558
พญ. เยาวนา ธนะพัฒน์ 16:00 - 19:30 สูติ-นรีเวชทั่วไป
พฤหัสบดี พล.ต.นพ. กนธีร์ สังขวาสี 13:00 - 20:00 สูติ-นรีเวชทั่วไป
นพ. วรพล ชีรณานนท์ 13:00 - 16:00 สูติ-นรีเวชทั่วไป
พญ. ศรีริน สินธุภัค 17:00 - 20:00 วัยทองหญิง
ศ.นพ. อนุวัตร รุ่งพิสุทธิพงษ์ 16:00 - 19:00
ศุกร์ พล.ต.นพ. กนธีร์ สังขวาสี 13:00 - 20:00 สูติ-นรีเวชทั่วไป
นพ. วรพล ชีรณานนท์ 13:00 - 16:00 สูติ-นรีเวชทั่วไป
ศ.พญ. อุรุษา เทพพิสัย 13:00 - 16:00 วัยทองหญิง
พญ. เยาวนา ธนะพัฒน์ 16:00 - 19:30 สูติ-นรีเวชทั่วไป
เสาร์ พล.ต.นพ. กนธีร์ สังขวาสี 13:00 - 16:00 สูติ-นรีเวชทั่วไป เฉพาะสัปดาห์ที่ 2 ,4 และ 5 ของเดือน
พ.ต.อ.นพ. วีรวัฒน์ วิภาตวิทย์ 16:00 - 18:00 วัยทอง, มีบุตรยาก
รศ.นพ. สธน บุญลิขิต 13:00 - 16:00 สัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน
ศ.นพ. อนุวัตร รุ่งพิสุทธิพงษ์ 13:00 - 16:00
นพ. เมธาพันธ์ กิจพรธีรานันท์ 13:00 - 16:30 สูติ-นรีเวชทั่วไป
อาทิตย์ ดร.นพ. เทอดศักดิ์ โรจน์สุรกิตติ 13:00 - 17:00 สูติ-นรีเวชทั่วไป
พญ. เยาวนา ธนะพัฒน์ 14:00 - 17:00 สูติ-นรีเวชทั่วไป

โทรศัพท์ : 0-2105-0345, 0-2308-7600
โปรดโทรศัพท์นัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
ทันตกรรม 4002 ไตเทียม 1301, 1302
กายภาพ 1503, 1509