• ตารางแพทย์

    นัดหมายแพทย์ โปรดนัดหมายล่วงหน้า โทรศัพท์ 0-2105-0345 , 0-2308-7600 นัดหมายแพทย์ทั่วไป กด 1 และ กด 1, ทันตกรรม กด 2 , กายภาพ กด 3 , ไตเทียม กด 4 ดูรายละเอียดตามตารางแพทย์  Link ด้านล่าง   ตารางแพทย์ 23 ธ.ค. 61  

    Read more