คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาจัดพิธีวันครบรอบ “วันอัญเชิญองค์ครุฑ”

  • คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาจัดพิธีวันครบรอบ “วันอัญเชิญองค์ครุฑ”
  • ขึ้นประดิษฐาน ณ อาคารบวรเวชรักษ์
  • ในวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561

Leave a reply