“มะเร็งลำไส้ใหญ่ ลำไส้ตรง ตรวจพบเร็ว หายขาดได้”

การบรรยายให้ความรู้ประชาชน ในหัวข้อเรื่อง

“มะเร็งลำไส้ใหญ่ ลำไส้ตรง ตรวจพบเร็ว หายขาดได้”

บรรยายโดย รศ.นพ.สหพล อนันต์นำเจริญ

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

ในวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561

Leave a reply