การอบรมสถานพยาบาลสีขาว

  • การอบรมสถานพยาบาลสีขาว
  • เรื่อง “รู้เท่าทันพิษภัยของยาเสพติดและกฎหมายว่าด้วยการลงโทษ”
  • โดย สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย
  • ในวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2561
Leave a reply