คลินิกศูนย์แพทย์ปิดให้บริการเทศกาลปีใหม่

ประกาศ ปิดทำการ

วันที่ 21 ธันวาคม 2561 คลินิกฯ จัดกิจกรรมกีฬาสี และงานสังสรรค์ประจำปีสำหรับพนักงาน

วันที่ 29 ธันวาคม 2561 ถึง วันที่ 1 มกราคม 2562 คลินิกฯ ปิดเทศกาลปีใหม่

Leave a reply