ข้อมูลข่าวสารด้านยา คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา

เดือนมิถุนายน

มิย. อาการไม่พึงประสงค์จากยาวัณโรค

เดือนกุมภาพันธ์

02 ADR ยาฉีด Diclofenac และฝุ่น

เดือนมกราคม

01 การใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือด

 

 

 

Leave a reply